Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Odbahnění rybníku Štěpán v přírodní rezervaci je nutné, jinak budou hynout ryby i další živočichové

  • Ostrava,

Přírodní rezervace Štěpán. Chráněné území, které je oblíbeným turistickým cílem, má zároveň status chráněného území. Leží na hranici okresů Ostrava a Opava. V rybníce Štěpán s přilehlým mokřadem jsou vzácné i ohrožené rostliny a živočichové. V příštím roce se rybník bude vypouštět a čeká ho odbahnění.

Rybník Štěpán spolu s okolními tůněmi, mokřady a lužními lesy najdete na trase mezi Ostravou a Opavou. Území o rozloze 80 hektarů bylo v roce 1995 vyhlášeno přírodní rezervací. Žije tam řada ohrožených a chráněných druhů živočichů a rostlin, a to díky jedinečnému ekosystému. Rybník Štěpán je poslední vodní plochou z bývalé Jilešovsko-Děhylovské soustavy rybníků napájených z řeky Opavy mlýnským náhonem.  Obklopuje ho železniční trať z Opavy do Ostravy a  řeka Opava.  

“Tato lokalita je důležitá zejména proto, že tady hnízdí ptactvo. Aktuálně tady hnízdí některé druhy kachen, vyskytuje se tady například ohrožená čejka modrá. Je tady bukač velký i bukáček malý, mnohé druhy ptactva tady přilétají i během roku. V tuto dobu tady můžeme vidět ropuchu jak klade svoji snůšku,  druhy skokanů a čolka velkého,” vyjmenoval některé druhy    živočichů Jan Filgas, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ MS kraje.

“Lokalita je tak významná, že z rybářského hlediska je rybaření extenzivní, upraveno tomuto zájmu. Nemůžeme vysazovat nepůvodní ryby, což jsou hlavně býložravé - amur a tolstolobik, máme sníženou obsádku kapra, nepoužíváme hnojení a chemické přípravky, takže ryby jsou na přirozené potravě s malým podílem obilí,” vyjádřil se k hospodaření na Štěpánu zástupce Rybářství Hodonín Jiří Mižďoch. Lidé tuto klidnou oázu navštěvují po celý rok, ale teď na jaře, vyráží za čerstvým vzduchem cyklisté i chodci daleko častěji. Dostanou se tady po modré turistické trase a cyklostezce číslo pět. Zvláště teď na jaře, v době hnízdění, by návštěvníci měli dodržovat značené stezky. Nebudou tak rušit živočichy. “Tato oblast  je Evropsky významná lokalita, v bahnitých sedimentech žije ryba piskoř pruhovaný, je pečlivě skrytý a vyplouvá na povrch,” dodal J. Filgas.

Majitelem rybníka Štěpán je Rybářství Hodonín, které vlastní 90 dalších rybníků. Svou roční produkcí 10 000 metráků tržních ryb patří mezi největší v Česku. Na Štěpánu rybáři musí z řeky Opavy přečerpávat do rybníka vodu, aby ji bylo pro chov ryb dostatek. V rybníce je navíc velká vrstva bahna, která zpomaluje provzdušnění vody a zhoršuje její kvalitu. "O přírodní rezervaci pečuje MS kraj, sekáme louky za železniční tratí. V rybníce je rákosí, rozhodli jsme se, že rybník odbahníme, aby plnil dobře svou funkci. Celý projekt bude hradit EU a počítá se s vybudováním několika tůní pro rozmnožování obojživelníků,” řekl Filgas.

Revitalizaci rybníku Štěpán vítají rybáři. “Revitalizace tohoto významného území by měla přinést zlepšení hydrologických poměrů a i hydrochemii vody, protože je rybník docela zabahněný a zarostlý. V létě tam jsou kyslíkové deficity a propuká tam botulismus, který může usmrcovat ptáky i teplokrevné živočichy, teplokrevné živočichy,” Jiří Mižďoch, Rybářství Hodonín.

Odbahnění rybníka začne na podzim, hned po odlovu. Podle předpokladu by práce měly trvat jeden rok. Na jaře 2022 by už měli rybáři začít s vysazením nové rybí obsádky.

Nahlásit chybu
ASF jobs s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 13 860 do 15 015 Kč/měsíc

Detail

AHOL - Střední odborná škola, s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 32 820 Kč/měsíc

Detail

WC Servis s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 40 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail