Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

STUDUJ U NÁS: Distanční výuka na SUŠ Ostrava využívá moderní technologie

  • Ostrava,

Střední umělecká škola v Ostravě musela svou distanční výuku přizpůsobit oborům a předmětům, které se na této prestižní škole vyučují. Více už se dozvíte v rozhovoru s jejím ředitelem.

Popište nám v čem je distanční výuka na vaší škole jiná než na ostatních středních školách v našem regionu?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: "Asi nejsem schopen úplně přesně říct v čem je jiná, na rozdíl od ostatních škol, nicméně musím říct, že vzhledem k tomu jak postupně digitalizace proniká i do užitných výtvarných oborů, tak to platí vlastně i pro nás, pro naše jednotlivé obory, ve kterých právě práce s počítačem byla stále častější, takže v tomto směru ta distanční výuka šla vlastně naproti tomu trendu, který u nás nastartoval už před pár lety."

Ty umělecké předměty mě samozřejmě zajímají nejvíce, tak nám to, prosím, trošičku popište, jak ta distanční výuka v těchto případech může vypadat?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: "Pokud mluvíme o tom, že se pohybujeme v rámci té užitné výtvarné tvorby, konkrétně třeba u grafického designu, tak právě práce s odbornými software jako jsou různé grafické programy na úpravu fotografií nebo na vytváření písem a tak dále, to jsou věci, které dneska už jsou vlastně součástí standardní výbavy těch budoucích grafických designérů nebo i průmyslových designérů. V tom okamžiku každý pracuje sám u sebe na počítači a probíhají korektury v rámci jednotlivých hodin výuky. A ty korektury běží přes počítač, to znamená ne to, že ty jednotlivé ukázky a přípravy jsou položeny na stole, ale jsou korektorovány a upravovány na základě sdílené plochy mezi učitelem a žákem."

Jak časté jsou u vás osobní konzultace, jsou možné? Jak to máte nastaveno?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: "Osobní konzultace jsou určitě možné, je to vždycky ve stylu jeden učitel a jeden žák, ale to co jsem před chvilkou říkal, vlastně souvisí i s nimi, ty osobní konzultace velmi často probíhají taky on-line formou. I když byly výjimky, protože konkrétně u čtvrtých ročníků jsme v uplynulém měsíci uskutečnili klauzurní zkoušky, ve kterých žáci pracovali samostatně a docházeli do školy vypracovávat některé materiálové zkoušky, takže v tom okamžiku to byla opravdu individuální konzultace přímo ve škole učitel žák."

 Jakou péči věnujete maturantům, pro které je to velmi důležitý rok letos?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: "Máte úplně přesně pravdu, myslím si, že maturanti v tomto směru jsou ta nejchoulostivější skupina u nás ve škole. Na druhou stranu zase je třeba říct, že už jsou téměř před koncem. To znamená těmi kompetencemi, které jsme jim postupně předávali, tak se s nimi nějakým způsobem potkali, poprali a, jak jsem říkal, ta digitalizace je pro nás už poměrně dlouhou dobu velmi důležitá a i pro ty maturanty zafungovala. Bylo to vidět na těch jejich praktických ukázkách, které byly postaveny, podle mého názoru, velmi profesionálním způsobem a ukázaly to, že tímto způsobem ta odborná práce opravdu bude pokračovat i dál. A ti naši budoucí absolventi se na ni tedy velmi dobře připravili. Druhá část jsou samozřejmě věci, které se týkají té společné části maturitní zkoušky, teď myslím češtinu a angličtinu, tam je ta situace trochu horší, přesto ale se všichni, jak učitelé tak i žáci, snaží co nejvíc v rámci té nestandardní situace fungovat tak, aby se na tu maturitu mohli připravit."

V krátkosti na závěr, jak jste byl spokojen s přihláškami, jaký je zájem o vaši školu?

Martin Mikolášek, ředitel SUŠ Ostrava: "Při té situaci jsme byli velmi mile překvapeni kolik přihlášek přišlo, víceméně jsme měli stejný počet přihlášek jako v loňském roce. Proběhlo první kolo a máme vlastně v podstatně naplněno, s výjimkou dvou oborů, kde se vyhlašovala druhá kola, takže předpokládám nebo jsem optimista v tom, že v září bude škola naplněná tak, jak byla v předchozích letech."
Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy