Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Investor nabídl Ostravě za pozemky v "Rezidenci Stodolní" 24 milionů korun

  • Ostrava,

Ostrava obdržela nabídky k prodeji nemovitostí „Rezidence Stodolní“ a vstupuje do jednání s investorem. Jde o společnost Linkcity Czech Republic, která za pozemky nabídla 24 milionů korun. Město nyní s investorem zahájí jednání o smlouvě, definující termíny realizace záměru a veškeré podmínky. Návrh smlouvy následně projedná zastupitelstvo města pravděpodobně v březnu či dubnu.

Investor předložil záměr vybudování kvalitní nové zástavby, působící reprezentativně a zároveň citlivě doplňující mezeru v kompaktní centrální zástavbě města. Chce vybudovat multifunkční budovu pro rezidenční bydlení i aktivní odpočinek, doplněnou o obchodní parter. Zájemce nabídl kupní cenu ve výši 24 020 000 korun a DPH v zákonné výši.

Tomáš Macura, primátor Ostravy: "Návrh pracuje s kontextem lokality, života v ní a ctí i její historii. Přitom vytváří kvalitní vícepodlažní architekturu v centrální části města a přísně reflektuje genius loci historických Jatek. Představuje možnost kvalitního bydlení, stejně jako plnohodnotného trávení volného času přímo v centru města. Kromě komerčních prostor, je plánována výstavba 158 bytů s parkovacími místy. Smysluplnost předloženého záměru je navíc korunována architektonickým řešením, souznícím s historií místa."

Inspirací návrhu zpracovaného společností Bogle Architects byla architektura rekonstruovaných historických Jatek, což se odrazilo v industriální architektuře pro moderní bydlení.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Předložený záměr respektuje charakter okolní zástavby v centrální části města, na kterou naváže. Podél celého bloku Stodolní, Masná, Porážková je navržen parter s komerčními jednotkami, předpokládá využití například jako lékárna, pekárna, jiné obchody, ordinace, kavárna, restaurace, hobby apod. Fasáda domu odráží materiálové řešení rekonstruovaných Jatek, celé území spojuje. Zóny pro setkávání jsou navrženy u městských parků historických Jatek."

Investor klade důraz na společné zahrady, vytváří dva vnitřní dvory. Západní poloveřejný s městskou zelení, přístupný pro obyvatele domu i pro návštěvníky komerčních prostor, restaurací, kaváren, orientovaných k rekonstruovaným Jatkám.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Východní dvůr je otevřený k navrhovanému parku historických Jatek a je tedy jakýmsi jeho pokračováním, je přístupný jen obyvatelům domu. Zelená střecha pak slouží jako dětské hřiště, prostor pro cvičení či relaxaci s výhledem na jatka. Pobytová zeleň vytváří příjemné mikroklima. Zároveň slouží k zadržení dešťové vody s odvodem do retenční nádrže."

Autorem návrhu je renomované architektonické studio Bogle Architects, které působí v České republice od roku 2007. V Praze dokončilo řadu úspěšných projektů, včetně oceněného projektu Villa Vokovice, stejně tak pracuje na několika významných projektech v Bratislavě. Studio se zabývá soukromými lázněmi v Chorvatsku a studia v Londýně a Hongkongu jsou zapojena do projektů po světě, včetně inovativních školních konceptů v Dubaji, Vietnamu a Singapuru i rezidenčních projektů v Portu, Bogotě a Moskvě.

Clément de Lageneste, generální ředitel Linkcity Czech Republic: "Oceňujeme způsob, kterým vedení města přistupuje k dalšímu rozvoji Ostravy. Záměr revitalizovat brownfieldy a navracet život do nevyužitých lokalit s ohledem na trvalou udržitelnost města přesně odpovídá našemu pojetí developmentu. Proto nás těší příležitost zahájit spolupráci s městem Ostrava na tak symbolickém místě, jakým Stodolní bezesporu je. Věřím, že se nám společně podaří vytvořit projekt, který svou kvalitou přispěje k obnově a dalšímu rozvoji tohoto území."
Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Záměr prodat zmíněné nemovitosti v centru města schválilo Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání 15. září 2021. Do konce listopadu mohli zájemci předkládat své nabídky pro využití tohoto komplexu, nacházejícího se v jádrovém území města. Oblast je postupně rekonstruována, smysluplně rozvíjena v souladu s regulačními podmínkami zpracovanými Městským ateliérem prostorového plánování a architektury."

V předepsaném termínu obdrželo statutární město Ostrava dvě nabídky k odkoupení nabízených nemovitostí. Krom již popsané vítězné nabídky byla předložena nabídka společnosti PROMET COMMERCIAL, která zamýšlela vybudovat multifunkční budovu s obchodními prostorami, byty, garážová stání, hotel. Jeho nabídka však nesplnila podmínky vyhlášené městem při vyhlášení záměru prodeje, a to především z hlediska navrhované struktury zástavby, proto nemohla být akceptována.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy