Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Část Hlučínské ulice v Ostravě se zprůjezdní v dřívějším termínu

  • Ostrava,

Před plánovaným termínem se chystá zprovoznění části ulice Hlučínské v Ostravě-Petřkovicích, kde čile pokračují opravy havarijního stavu zatrubnění Petřkovického potoka. O deset dnů dříve, od 20. prosince bude zprovozněna pro individuální dopravu i MHD ulice Hlučínská.

Dočasný povrch komunikace si sice vyžádá v místě ještě sníženou rychlost a vymezení krajnice svislými dopravními značkami, nicméně místo se stane již průjezdné a dopravní situaci v obci významně zjednoduší.

Jan Kotala, vedoucí oddělení vodohospodářských staveb Odboru investičního MMO: "Obyvatelům i návštěvníkům Petřkovic děkujeme za trpělivost, stejně tak náleží poděkování zhotoviteli stavby Ostravským vodárnám a kanalizacím, subdodavateli společnosti SUBLAND, projekční společnosti GePS-Geotechnik, městskému obvodu Petřkovice i dalším subjektům, které se podílely na realizaci této náročné opravy."

Zatrubnění Petřkovického potoka se datuje do roku 1911. V červnu letošního roku byla odborem ochrany životního prostředí magistrátu města provedena kontrola technického stavu zatrubněné části Petřkovického potoka podél ulice Hlučínské v Ostravě-Petřkovicích.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Při kontrole byl zjištěn havarijní stav konstrukce vodního toku v délce přesahující 300 metrů. Bezodkladně byly zahájeny kroky k odstranění havarijního stavu i opatření v místě samém. Pohyb nad konstrukcí byl omezen umístěním příslušného dopravního značení, započaty byly příslušné projekční práce a definován zhotovitel stavby Ostravské vodárny a kanalizace. Staveniště bylo předáno na počátku října letošního roku, havarijní stav zatrubnění i náročnost oprav si vyžádaly komplexní uzávěru opravovaného místa. Díky včas provedené opravě havarijního stavu konstrukcí nedošlo k ohrožení majetku či zdraví lidí, v místě je běžně čilý dopravní ruch."

Opravováno bylo zatrubnění, které mělo původně rozměr 2,2 x 1 metr, uložené asi ve dvoumetrové hloubce. Nahrazeno bylo novým o rozměru 3 x 1 metr, což umožní proudění až stoleté vody a po dokončení budou obyvatelé mimo jiné i lépe ochráněni před záplavami. 

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "V průběhu prací bylo už položeno 240 metrů rámových propustí, došlo k vymístění či přeložení vodovodního potrubí, elektrokabelů i plynovodního potrubí. Po avizovaném zprovoznění ulice Hlučínské 20. prosince bude stavba pokračovat pokládkou dalších rámových propustí až do 23. prosince, kdy budou práce přerušeny a obnoveny dle klimatických podmínek pravděpodobně v druhém lednovém týdnu roku 2023."

Celková výměna zatrubnění by měla být hotova do konce ledna 2023. V jarních měsících pak ještě dojde k úpravě zaústění do Ludgeřovického potoka a finální pokládce povrchů chodníků i vozovky. Stavba si vyžádala náklady téměř 61 milionů korun bez DPH.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy