Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V dubnu začnou zápisy dětí do základních a mateřských škol

  • Ostrava,

Významný životní milník má před sebou 3381 dětí s trvalým pobytem na území města Ostravy. Čeká je totiž zápis do první třídy. Spolu s nimi by mělo k zápisům přijít také 216 dětí z Ukrajiny. Zápis čeká na děti, které dovrší šestý rok nejpozději do 31. srpna. Termín zápisů do základních škol je stanoven zákonem na období od 1. do 30. dubna, konkrétní termín zápisu pak stanoví ředitel školy v rámci zmíněného měsíce.

Zákonný zástupce může zapsat své dítě primárně do spádové základní školy nebo má možnost dítě zapsat do nespádové základní školy, pokud tato disponuje volnou kapacitou.

Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora: "Mohu uklidnit všechny rodiče, míst pro prvňáčky máme dost a ředitelé našich škol činí všechny potřebné kroky k tomu, aby i zápis do první třídy byl pro děti nezapomenutelným okamžikem a do své školy se těšily. Pro budoucí žáky prvních tříd připravujeme spolu s Knihovnou města Ostravy dárek v podobě Knížky pro prvňáčka, která bude obsahovat příběhy právě z Ostravy, a noví prvňáčci budou úplně první, kteří publikaci získají."

Ostrava má 23 městských obvodů. V 18 městských obvodech, kde jsou zřízeny školy, ředitelé intenzivně připravují co nejlepší podmínky pro hladký průběh zápisů. Městské obvody Martinov, Plesná, Pustkovec, Třebovice a Nová Ves zřizovateli základních škol nejsou, a proto žákům z těchto městských obvodů tvoří školský obvod všechny spádové základní školy na území města (konkrétně 55 základních škol), což vyplývá z obecně závazné vyhlášky č. 1/2022.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Veškeré potřebné informace naleznou zájemci na webových stránkách konkrétních škol, ať už se bude jednat o termíny, organizaci či průběh zápisu i související fakta. Lze doplnit, že žádost mohou zákonní zástupci doručit osobně ve škole, poštou, do datové schránky školy, prostřednictvím e- mailu s elektronickým podpisem zákonného zástupce. V případě žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa."

Na nejmenší děti a jejich zákonné zástupce pak čekají zápisy do mateřských škol. Ostrava a její obvody zřizují 65 mateřských škol (z toho 19 pod základní školou).

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "V Pustkovci, Třebovicích a Nové Vsi mateřské školy zřízeny městským obvodem nejsou. Ve většině městských obvodů je termín zápisů do mateřských škol stanoven v rozmezí 3. a 4 května 2023 (a to i pro ukrajinské děti)."

Registrace žádostí je ale možná již od 20. dubna 2023 prostřednictvím celoměstského portálu pro mateřské školy, který zájemci naleznou v odkazu. Katalog mateřských škol obsahuje přehled všech mateřských škol, zřizovaných městskými obvody, kontakty na jednotlivé školy, informace o zaměření škol i konkrétní hodiny zápisů či veškeré související skutečnosti.

Gabriela Pokorná, mluvčí Ostravy: "Pouze jeden den budou moci zapsat zákonní zástupci děti do mateřských škol některých městských obvodů, výjimky představují Hošťálkovice a Lhotka, tam zápis proběhne 3. května 2023. V Martinově a Vítkovicích je pak zápis do mateřských škol připraven 4. května 2023 a v Proskovicích 11. května 2023. Zvláštní zápisy pro ukrajinské děti jsou plánovány v Martinově 5. června 2023 a v Moravské Ostravě a Přívozu pak 12. června 2023."

V roce 2022 mělo k zápisům přijít celkem 3 223 dětí.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy