Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Slezská Ostrava získala 1. místo v soutěži o Cenu hejtmana kraje za společenskou odpovědnost

Slezská Ostrava získala Cenu hejtmana Moravskoslezského kraje za společenskou odpovědnost. Tu každoročně spolu s hejtmanem vyhlašuje Rada kvality České republiky. Cílem je ocenit firmy, organizace veřejného sektoru a obce, které jsou aktivní na poli společenské odpovědnosti.

Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost se letos předávaly už podvanácté. V kategorii obcí s rozšířenou působností získal první místo městský obvod Slezská Ostrava.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy/ANO/: "Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost si velmi vážíme. Vnímáme to jako ocenění práce nejen vedení obvodu, ale i všech zaměstnanců úřadu. Je to pro nás určitě motivace, abychom se společenské odpovědnosti věnovali i v dalších letech. Abychom posouvali téma společenské odpovědnosti stále kupředu."
Ivo Vondrák, hejtman MSK/ANO/: "Tento večer mám strašně moc rád, protože tady přicházejí lidé, kteří dělají mnohem více pro svou práci, pro svou firmu, pro svoji obec, než je nezbytně nutné. A já si toho moc vážím, že jsou tady a můžeme je ocenit."
Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy/ANO/: "Městský obvod se dlouhodobě věnuje projektům zeleným. To znamená nejrůznějším i ekologickým aktivitám. Zároveň se snaží chovat udržitelně. Sledujeme jednotlivé cíle udržitelného rozvoje. Mimo jiné v rámci Místní agendy 21, do které jsme zapojeni. A jednou z hodnocených oblastí bylo i pracovní prostředí a podmínky, které máme třeba i pro zaměstnance úřadu. Ty byl také hodnoceny velmi kladně."

Loni byl přitom obvod v soutěži druhý. Letošního ročník tak byl logickým vyústěním dlouhodobé práce a snahy o zlepšení.

Richard Vereš, starosta Slezské Ostravy/ANO/: "Velmi kladně byla hodnocena také komunikace městského obvodu a přístup zapojování občanů do řízení obvodu. Hodnotily se například veřejná setkání, která zde organizujeme nebo dotazníky, které děláme k jednotlivým investičním akcím."

Slezská Ostrava se snaží být dlouhodobě transparentní. V dalších letech se chce věnovat energetickým auditům budov. Zároveň zůstává cílem zjednodušit občanům kontakt s úřadem. Radnice se také bude snažit více vtahovat občany do řízení obvodu.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy