​Bílovec protestuje proti plánovaným omezením chodu nemocnice

  • 1. července 2018,
  • 15:16

Občané Bílovce a okolních obcí hromadně podepisují petici za zachování provozu v Bílovecké nemocnici ve stávajícím rozsahu poskytované lékařské péče. Reagují tak na návrhkraje, který chce v nemocnici zrušit lůžka interního oboru a omezit chod chirurgie.

Reklama

„Nenalézám v rozhodnutí kraje žádnou logiku,“ konstatuje starosta Bílovce Pavel Mrva, jeden z iniciátorů petice, na níž každým dnem přibývají další a další podpisy občanů města i okolních obcí. „Bílovecká nemocnice, která má projít největšími změnami ze všech zdravotnických zařízení v kraji, má jako jediná z nich za prvních pět měsíců letošního roku kladný hospodářský výsledek. V souvislosti s tím se nejen mně zdá být paradoxní, že podle analýzy kraje mají připravované kroky chod Bílovecké nemocnice zefektivnit. Navíc koncepce nebyla s nikým diskutována, je vágně a neodborně zpracovaná a pracuje se zastaralými údaji, které jsou v současné době irelevantní. Zcela ignoruje fakt, že nemocnice je v současnosti stabilizovaná personálně i ekonomicky,“ pokračuje Pavel Mrva a přidává další argumenty pro zachování stávajícího chodu tohoto zdravotnického zařízení. „Ve spádové oblasti Bílovecké nemocnice je 35 až 45 tisíc občanů. Ti všichni by museli jezdit do nemocnic v Novém Jičíně a Ostravě. To by znamenalo posílení autobusových a vlakových spojů, protože ne každý nemocný má vůz, případně ne každému umožní onemocnění řídit. S něčím takovým ale koncepce kraje nepočítá. A nepočítá ani s tím, že po zrušení interny budou pacienti ze zdejší léčebny dlouhodobě nemocných muset být na každé, i banální vyšetření odváženi do zmíněných dvou měst, zatímco nyní jde o zdolání vzdálenosti počítané na desítky metrů. To znamená, že 24 hodin denně by tu musely být přistaveny sanitky, které by pacienty rozvážely po okolních nemocnicích. A to nehovořím o tom, že připravované kroky by mohly znamenat zrušení až dvou stovek pracovních míst, což by pro Bílovecko znamenalo citelnou ránu,“ neustává v argumentaci, která zahrnuje i fakt, že v průběhu posledních deseti let bylo do modernizace Bílovecké nemocnice investováno přes 80 milionů korun ze tří zdrojů. „Z toho zhruba 14 milionů korun investoval kraj, další část financí byla z evropských a švýcarských fondů a nemocnice do svého rozvoje investovala nemalé prostředky také z vlastního rozpočtu. Teď hrozí, že pokud bude rozhodnutí kraje o optimalizaci nemocnice realizováno, dojde k dominovému efektu. Bez funkčního zázemí nemůže fungovat například zdejší dialyzační středisko, kam se vzhledem k jeho špičkové pověsti sjíždějí nejen pacienti z celé severní Moravy, ale i z celé republiky. Pokud zde provozovatel nebude mít kvalitní podmínky, z Bílovce odejde, což bude citelné pro všechny pacienty z Bílovecka i odjinud, kteří se bez dialýzy nemohou obejít. A nebude-li tu akreditované pracoviště interny, odejdou i lékaři, kteří zde získávají praxi pro další vzdělávání a kteří by jinak pracovali v interní ambulanci. Omezením chodu interny navíc utrpí i ostatní obory, což může vést k celkové personální destabilizaci nemocnice,“ nastiňuje možný vývoj Pavel Mrva, podle jehož slov město nemocnici podpořilo kromě jiného i tím, že zajistilo ubytování pro pět nových lékařů, kteří sem přišli i s rodinami. Zda zůstanou nyní, je otázka…

„Výzvu hejtmanovi s usnesením Zastupitelstva města Bílovce z 19. června, ve kterém je požadováno změnit rozhodnutí zastupitelstva kraje ze 14. června ve věci omezení poskytované akutní lékařské péče v Bílovci, podepsali všichni starostové z regionu a originál byl na krajský úřad odeslán poštou v úterý 26. června,“ upřesňuje bílovecká místostarostka Sylva Kováčiková, která je členkou petičního výboru. „Souběžně probíhá petiční akce. Pod petiční archy se podepisují občané z Bílovce, Studénky a širokého okolí. Podle zákona o krajích je totiž nutné pro zařazení revokace rozhodnutí o optimalizaci Bílovecké nemocnice do programu nejbližšího zasedání zastupitelstva kraje získat tisíc podpisů. Panu hejtmanovi bude rovněž doručeno usnesení Sdružení obcí Bílovecka, které přijalo na své valné hromadě 26. června výzvu k revokaci usnesení týkajícího se Bílovecké nemocnice.“ Pavel Šporcl s cikánskou cimbálovou kapelou

07.03. 19:00 - 20.02. 1:49
Ostrava, DK Akord, Ostrava

Lucie Bílá a Petr Malásek

10.04. 19:00 - 20.02. 1:49
Frýdek-Místek, Kino P. Bezruče, Frýdek - Místek

Horkýže Slíže v Garáži - 1. koncert

20.03. 20:00 - 20.02. 1:49
Ostrava, RnR GARAGE Martinov

FERRCOMP, a. s.
Frýdek-Místek
od 21 500 Kč

Detail

Sodovkárna R. Sýkora s.r.o.
Ostrava-město
od 10 500 Kč do 12 000 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu