Adam Vojtěch se seznámil s výsledky auditu ve FN Ostrava

  • 27. července 2018,
  • 10:19

S nápravnými opatřeními, která vyplynula ze závěrů nedávno provedeného auditu seznámil ředitel FNO Evžen Machytka ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Výsledky auditu prováděného od dubna do června ve Fakultní nemocnici Ostrava jasně prokázaly manažerská pochybení bývalých vedoucích pracovníků FNO.

Reklama


„Podezření na nestandardní postupy a manažerská selhání v rámci řízení ostravské fakultní nemocnice vedla v únoru k personální změně na pozici ředitele a dnes se ukazuje, že ta změna byla oprávněná. Externí audit potvrdil finanční ztráty v oblasti farmakoekonomiky ve výši desítek miliónů korun, vyvádění laboratorních vyšetření do soukromých rukou a střet zájmu některých zaměstnanců. Úkolem současného ředitele Evžena Machytky je přijmout nápravná opatření, která povedou k transparentnímu hospodaření nemocnice,” řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Možná ztráta pro Fakultní nemocnici v Ostravě z množstevních slev poskytovaných za nákup léků       se pohybuje až ve výši 30 mil. Kč a řada dodávek léků do FNO probíhala bez smluvního podkladu. Auditní šetření zároveň prokázala, že někteří zaměstnanci FNO figurovali v majetkových nebo řídících strukturách soukromých firem, které si za práci pro FNO vykázaly vůči zdravotním pojišťovnám roční platby až ve výši     9 mil. Kč. Navíc některé vztahy s externími laboratořemi nebyly podloženy smluvními vztahy.

„Za bývalého vedení FNO nebyl nastaven žádný systém zadávání laboratorních vyšetření externím subjektům, neexistovaly žádné kontrolní mechanismy ani nebyl nijak řešen případný střet zájmů zaměstnanců fakultní nemocnice. Z těchto důvodů jsem inicioval nápravná opatření, která jsou postupně zaváděna a se kterými jsem seznámil pana ministra“, doplnil ředitel FNO Evžen Machytka.

K nápravným opatřením patří kontrola smluvních vztahů v oblasti farmakoekonomiky a důsledné uzavírání dodavatelských smluv. V minulosti bylo ve FNO pouze 9 smluv na dodávky léku spojených s množstevními slevami, nyní má FNO takových smluv celkem 30.

Protože z celkového množství laboratorních vyšetření zadaných v posledních třech letech externě z Ústavu patologie FNO šlo 50 % procent do laboratoří majetkově propojených s pracovníky fakultní nemocnice,         je jedním z nápravných opatření nastavení transparentního způsobu odesílání vzorků do externích laboratoří. Vzhledem k tomu, že hodnocení externích laboratoří za FNO prováděly mj. i osoby, které byly současně majetkově provázány s externími laboratořemi, bude zavedeno pravidelné hodnocení spolupráce FNO s externími laboratořemi členy Laboratorní komise FNO, bez vazby na hodnocené subjekty. Členové hodnotící komise budou podepisovat prohlášení, že nejsou ve střetu zájmů a nejsou podjatí.

„Jak pro oblast farmakoekonomiky, tak pro laboratorní vyšetření bude zavedena dlouhodobá elektronická evidence ve standardizované formě“, dodal ředitel FNO Evžen Machytka.

„Návrh nápravných opatření, se kterým mě dnes pan ředitel Machytka seznámil, vítám. Požádal jsem ho, aby mne o jejich zavádění do praxe průběžně informoval,“ doplnil ministr Vojtěch.

Finanční plnění zdravotních pojišťoven za výkony vykázané subjektem CGB pro FNO za období 2015 – 2017

VÝKONY

CELKEM (Kč)

2015

6 604 989

2016

9 437 992

2017

6 768 666

  

Společnosti ve vlastnictví CGB

NÁZEV SPOLEČNOSTI

OBDOBÍ

F. P. Histolab s.r.o.

20. 2. 2017 – současnost

DIMOLab s.r.o.

31. 7. 2017 – současnost

CYTOLCARE s.r.o.

6. 11. 2017 – současnostHorkýže Slíže v Garáži - 1. koncert

20.03. 20:00 - 19.12. 11:41
Ostrava, RnR GARAGE Martinov

Vánoce s Martinem Chodúrem v Gongu

Zítra 20:00 - 19.12. 11:41
Ostrava, Multifunkční hala GONG, Ostrava

Silvestr v Garáži

31.12. 20:00 - 19.12. 11:41
Ostrava, RnR GARAGE Martinov

JANČA & EMAS group s.r.o.
Ostrava-město
od 25 000 Kč do 35 000 Kč

Detail

ELKOPLAST CZ, s.r.o.
Bruntál
od 96 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu