Na Oční klinice jako první v MS kraji provedli transplantaci rohovky unikátní metodou

  • 7. ledna 2020,
  • 19:09,
  • PR

Na Oční klinice Fakultní nemocnice Ostrava v těchto dnech úspěšně provedli tři lamelární transplantace rohovky moderní a šetrnou metodou DMEK, z předem připravených rohovkových lamel. Při takové operaci se nenahrazuje rohovka v plné tloušťce, ale pouze jedna z jejích vrstev. Celá operace je šetrnější, má rychlejší pooperační hojení, nemocní po operaci lépe vidí a užívají méně léků, než při dosavadní transplantaci rohovky. Jedná se také o operaci, která dosud nebyla v Moravskoslezském kraji rutinně prováděna a nemocní museli dojíždět často až do Prahy.

Operace provedl přednosta kliniky MUDr. Jan Němčanský, Ph.D., MBA, který při nich využil nedávno pořízený  3D zobrazovací systém tímto způsobem poprvé v ČR a možná i ve světě. To ocenila řada přihlížejících kolegů, především jeden z průkopníků této metody a moderní rohovkové chirurgie 

doc. MUDr. Pavel Studený, Ph.D., MHA, přednosta Oční kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Lamelární transplantace rohovky DMEK vhodně doplňuje spektrum péče u pacientů s onemocněním rohovky. Naše pracoviště, jako jediné v regionu, tak nyní prostřednictvím svých kmenových lékařů zajišťuje kromě refrakčních operací kompletní péči hrazenou z veřejného pojištění u těchto nemocných,“ uvedl Jan Němčanský.  

Pokračuje také další rozvíjení tradičního partnerství a spolupráce mezi Oční klinikou FN Ostrava a pracovištěm Oční kliniky FN Královské Vinohrady. „Mimo jiné spoluprací v sítnicové chirurgii, zřízením Odběrového místa Oční tkáňové banky OTB01 na pracovišti Oční kliniky FN Ostrava či spoluprací na publikační činnosti,“ doplnil Jan Němčanský.   Petr Veselý, Vinotéka
Třinec
od 17 000 do 19 000 Kč/měsíc

Detail

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB - pracoviště
Bruntál
od 25 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Slezská důlní díla a.s. - okr. Karviná
Karviná
od 17 000 do 26 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků