Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity proběhla první úspěšná obhajoba doktorské práce

  • 19. května 2020,
  • 10:31,
  • PR

Na Lékařské fakultě Ostravské univerzity obhájil dizertační práci historicky první absolvent doktorského studijního programu. Čerstvým držitelem titulu Ph.D. je MUDr. Petr Ostruszka z Chirurgické kliniky FN Ostrava. Ve své práci půl roku sledoval 124 obézních pacientů, kterým byla chirurgicky odstraněna část žaludku. Výsledky jeho práce potvrdily, že tzv. tubulizace žaludku je bezpečnou operací.

Do Fakultní nemocnice Ostrava jsem nastoupil hned po promoci v roce 2008. Obézním pacientům a operacím, které by pomohly zlepšit jejich zdravotního stav, se věnuji posledních asi osm let. Ve své dizertační práci jsem došel k závěru, že tzv. tubulizace žaludku je bezpečná bariatrická operace i z hlediska poruch vyprazdňování, kterými tito pacienti často trpí,“ přiblížil obsah historicky první obhájené dizertace na Lékařské fakultě Ostravské univerzity doktor Ostruszka.

Předseda Oborové rady doktorského studijního programu Chirurgické obory prof. MUDr. Pavel Komínek, Ph.D., MBA, zdůraznil, že práce doktora Ostruszky splnila všechny požadavky kladené na studenty doktorských oborů a samotná obhajoba byla naprosto srovnatelná s obhajobami na jiných lékařských fakultách. „Tento názor potvrdili i zástupci sedmičlenné komise pro obhajobu, ve které byli i zástupci lékařských fakult z Olomouce a Brna,“ dodal profesor Komínek, který je zároveň i přednostou Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku FN Ostrava.

Dizertační prací však zájem doktora Ostruszky o problematiku obezity rozhodně nekončí. V kontaktu je stále i s většinou pacientů, které intenzivně sledoval v rámci přípravy na obhajobu.GELIUS s.r.o. Ostrava
Ostrava
od 17 800 Kč/měsíc

Detail

David & son s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 22 000 do 24 000 Kč/měsíc

Detail

ADIC Bohemia s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 30 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Japonské dny v Ostravě

Více PR článků