ČPZP vrací v srpnu svým klientům téměř 19 milionů korun za přeplatky

  • 12. srpna 2020,
  • 20:19,
  • PR

Téměř 19 milionů Kč vrací v srpnu svým klientům Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP). Jedná se o přeplatky z doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které se pojištěncům započítávají do zákonem stanoveného limitu. Takzvaný ochranný limit v uplynulém čtvrtletí překročilo 33 235 pojištěnců ČPZP.

Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny: „Výpočet nároků na úhradu přeplatků probíhá ve zdravotní pojišťovně čtyřikrát do roka. Vždy v únoru, květnu, srpnu a listopadu. Pokud klientovi vznikne nárok na přeplatek, částka je mu zaslána automaticky. V prvním letošním čtvrtletí ČPZP takto svým klientům vrátila zhruba 7,3 milionu Kč, ve druhém se vrací téměř 18, 8 milionu Kč. Za celé letošní pololetí se tedy jedná o sumu přesahující 26 milionů Kč."
Částka nad limit je uhrazena na bankovní účet pojištěnce, pokud ho má u ČPZP zaregistrovaný, nebo složenkou na evidovanou adresu. 

Elenka Mazurová, tisková mluvčí České průmyslové zdravotní pojišťovny: „O chystaném vrácení přeplatku vždy informujeme dopisem. Klientům, kteří vratku dostanou složenkou, posíláme dopis týden dopředu. Ostatním pojištěncům s nárokem na přeplatek v 14denním předstihu před zasláním peněz na účet. Důvodem je poskytnout klientům čas k nahlášení případné změny bankovního účtu nebo adresy."

Zdravotní pojišťovny vracejí svým klientům přeplatky od roku 2008. Od ledna 2018 platí pro pojištěnce do 18 let ochranný limit 1000 Kč. Od 19 do 65 let činí tato částka 5000 Kč. Nad 65 let je to 1000 Kč. Nejvyšší objem prostředků se vrací pojištěncům starším 70 let, kde platí zákonný limit 500 Kč. Stejná výše zákonného limitu je stanovena pro pojištěnce s invaliditou. Kategorie invalidních pojištěnců platí od ledna letošního roku. Pro získání přeplatku musí tito pojištěnci svou invaliditu zdravotní pojišťovně nahlásit. Například v České průmyslové zdravotní pojišťovně dosáhlo na přeplatek ve 2. čtvrtletí 421 pojištěnců s nahlášenou invaliditou. V 1. čtvrtletí jich bylo 206.

Do limitu může zdravotní pojišťovna započíst doplatek pouze za léky uvedené v číselníku Hromadně vyráběných léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely (dále číselník). Do limitu je doplatek započten maximálně ve výši stanovené číselníkem. Výši a podmínky úhrady stanoví Státní ústav pro kontrolu léčiv, který při stanovení maximální výše započitatelného doplatku vychází z aktuálního znění zákona. Do limitu se tedy nezapočítávají veškeré pojištěncem uhrazené doplatky za léky.

Zdravotní pojišťovny se o částkách započitatelných doplatků uhrazených pojištěnci dozvídají od poskytovatelů lékárenské péče, kteří sdělují informace o doplatcích, započítávaných do limitu, s uvedením veškerých údajů, které se vztahují k doplatku uhrazenému pojištěncem. Pokud chce pojištěnec ČPZP sám sledovat výdaje na čerpanou zdravotní péči, může tak učinit zaregistrováním se do E-přepážky na webu ČPZP, nebo prostřednictvím mobilní aplikace Zdraví v mobilu. Na požádání ČPZP zašle klientovi jedenkrát ročně výpis osobního účtu, obsahující mimo jiné i výši započitatelných doplatků za léky, který na něj vykázali poskytovatelé lékárenské péče.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje téměř 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má více než sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.Witkowitz Mechanica, a.s.,
Ostrava
od 23 000 do 26 000 Kč/měsíc

Detail

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s., Ostrava
Ostrava
od 16 500 do 16 500 Kč/měsíc

Detail

KUNETO s.r.o.
Karviná
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků