LIBERTY Ostrava letos ve svých provozech poskytne odbornou praxi více než stovce učňů

  • 14. října 2020,
  • 19:57,
  • PR

Každý rok dává LIBERTY Ostrava učňům z ostravských odborných středních škol příležitost získat praxi v reálném pracovním prostředí. Praktický výcvik probíhá pod vedením nejzkušenějších odborníků z huti. Ve školním roce 2020/2021 projde praxí v sedmi závodech huti 105 učňů z pěti škol z oborů strojní mechanik, mechanik seřizovač, elektrikář, elektromechanik, obráběč kovů a železničář.

Jakub Juříček, ředitel pro personální záležitosti LIBERTY Ostrava: „Tato spolupráce je příležitostí pro obě strany. Učni získají pracovní dovednosti, a my si můžeme zajistit dostatek kvalitních pracovních sil do budoucna. Podpora odborného a učňovského vzdělávání je pro nás důležitá, protože na jejím výsledku závisí budoucnost našeho podnikání.“

Cílem programu je pomoci zkvalitnit studium na odborných školách a zatraktivnit mladé generaci řemesla. Odborná příprava učňů s prvky duálního vzdělávání propojuje vzdělání s potřebami pracovního trhu. Systém přináší do středních odborných škol více praktické výuky a umožňuje, aby se žáci učili pracovat přímo v provoze, v užším propojení s firmou, kam pak mohou snadněji nastoupit do zaměstnání.

Luboš Heinc, vedoucí provozu mechanické zkušebny v LIBERTY Ostrava, který se stará o praxi učňů oboru obráběč kovů: „Učňům se věnuji opravdu hodně, aby získali co nejvíce pracovních dovedností a zároveň aby se v naší firmě cítili dobře. Je to výhodné i pro huť, protože si můžeme vytipovat ty šikovné a pak jim nabídnout práci.“

LIBERTY Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 10 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši 20 miliard USD.

www.libertyostrava.cz

www.libertysteelgroup.com

www.gfgalliance.comHAMOR-STAV s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 18 500 Kč/měsíc

Detail

HAMOR-STAV s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 18 500 Kč/měsíc

Detail

T-DIRIT s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků