Americký odborný časopis Stroke publikoval výsledky výzkumu týmu, jehož součástí jsou lékaři FNO

  • 30. října 2020,
  • 15:56,
  • PR

Téměř tři roky pracoval mezinárodní lékařský tým na klinickém výzkumu, který byl zaměřen na rozbor krevních sraženin (trombů), získaných z mozkových tepen pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Jeho součástí jsou i odborníci z Fakultní nemocnice Ostrava - MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., primář Kliniky hematoonkologie, vedoucí lékař Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D., MSc., MBA, prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc., z Ústavu patologie a MUDr. Martin Roubec, Ph.D., z Neurologické kliniky.

Detailnější pohled na strukturu vyjmutých trombů byl možný jen díky spolupráci s prof. Johnem W. Weiselem, Ph.D., z University v Pensylvánii. Takovýto detailní rozbor sraženiny z mozkových tepen zatím nikdo nepublikoval.

MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D., primář Kliniky hematoonkologie: „Díky kontaktům s profesorem Weiselem se nám v jeho laboratoři podařilo skenovacím elektronovým mikroskopem s vysokým rozlišením zanalyzovat vzorky 41 pacientů, které jsme v naší nemocnici léčili s ischemickou cévní mozkovou příhodou. Naprosto detailní zobrazení odstraněných krevních sraženin - trombů, přineslo nové poznatky o složení trombů z mozkových tepen, které by mohly vysvětlit, proč je v některých případech nelze rozpustit tzv. trombolýzou, tj. standardní léčbou mozkové příhody. To je samozřejmě nutné potvrdit dalším výzkumem."
Doc. MUDr. Václav Procházka, Ph.D, vedoucí lékař Oddělení intervenční neuroradiologie a angiologie Radiodiagnostického ústavu: Přestože u 89 % pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou vedlo katetrizační odstranění sraženiny ke zprůchodnění ucpané cévy, k očekávanému klinickému zlepšení došlo jen u 47 % nemocných. My teď i na základě zobrazených získaných výsledků můžeme bádat dál, proč tomu tak je."

Naprosto unikátní mikrofotografie ze skenovacího elektronového mikroskopu, které ukazují ultrastruktury vytažených trombů, jsou díky své jedinečnosti a dokonalosti publikovány i formou grafického abstraktu na Facebooku i Twitteru časopisu AHA Stroke.

Originally Publisher 12 Oct 2020 https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.120.031559 Stroke. 2020;0

https://www.facebook.com/StrokeAHAASAMEDIS INTERNATIONAL a.s. Bolatice
Bolatice
od 27 000 Kč/měsíc

Detail

KUNETO s.r.o.
Karviná
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

Data Servis - informace s.r.o. ČR
Ostrava
od 245 do 300 Kč/hod.

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků