Akreditace laboratoří FN Ostrava skončily úspěšně

  • 13. listopadu 2020,
  • 19:36,
  • PR

Úspěšným akreditačním procesem prošla v uplynulém období čtyři laboratorní pracoviště FN Ostrava. Jde konkrétně o laboratoře Krevního centra, Toxikologickou laboratoř Ústavu soudního lékařství, Laboratoře Ústavu patologie a Laboratoře Oddělení lékařské genetiky. Zároveň i Ústav laboratorní diagnostiky – Oddělení klinické hematologie prošel plánovanou dozorovou návštěvou.

I když celý proces probíhal vzhledem k epidemiologické situaci v online režimu, na množství požadovaných kontrolovaných materiálů a dokumentů to žádný vliv nemělo. Jak potvrdili zástupci jednotlivých laboratoří, osobní nepřítomnost auditora na pracovišti rozhodně neznamenala snazší akreditační proces. Spíše naopak.

Bc. Kateřina Sommer, manažerka kvality Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Ostrava: „I když vše probíhalo na dálku a v rozsahu celé normy ČSN EN ISO 15189:2013, vedoucí posuzovatelka velmi pečlivě kontrolovala veškerou požadovanou dokumentaci. Tedy příručku kvality, laboratorní příručku, Standardní operační postup metod a všechny související dokumenty. Vše se řešilo přes mobilní technologie. Laborantky byly s auditorem ve spojení, procházely jednotlivá pracoviště a online odpovídaly na jeho přímé dotazy, které se týkaly nejen operačních postupů, ale také přístrojového vybavení."
Nebyla identifikována žádná neshoda a hlavně díky práci celého kolektivu byla laboratoři prodloužena akreditace do roku 2025.

A úspěšná byla i laboratoř Oddělení klinické hematologie, která je součástí Ústavu laboratorní diagnostiky. Auditor sledoval vybrané vzorky od příjmu, až po vydání výsledku a zaměřil se i na to, jak s nimi jednotliví zaměstnanci pracují. 

Mgr. Lucie Recová, členka týmu: Dále jsme připravili ke kontrole například protokoly, které souvisí s validací analyzátorů nebo verifikací metod. Auditorka požadovala zaslání dokumentů ke zpracování vytipovaných vzorků s dvojí prioritou. Statimový, který musí být vyšetřen do jedné hodiny a rutinní, který musí být zpracován do dvou hodin od příjmu materiálu. Součástí požadavků u akreditovaných metod bylo zaslání certifikátů externích kontrol kvality a výsledků interních kontrol kvality za určité období, formuláře použitých šarží reagencií u vybraných akreditovaných metod, výpisy provozu lednic a další."

Mgr. Lucie Recová spolu s primářem oddělení Ing. Martinem Pulcerem, Ph.D., Mgr. Soňou Kolářovou a Mgr. Magdou Bílovskou, akreditaci připravovala. Samotnému procesu předcházela několikatýdenní důkladná revize a příprava všech potřebných dokumentů, které si auditorka vyžádala.

Akreditaci obhájily i Laboratoře Ústavu patologie, kde za udržování systému a celý průběh zodpovídá manažerka kvality Mgr. Andrea Chrobáková a vedení ústavu. Úspěch ale závisel podle vedoucí laborantky Mgr. Jany Vaculové, Ph.D., na všech zaměstnancích ústavu. 

Mgr. Jany Vaculové, Ph.D., vedoucí laborantky: „Nesmím také opomenout jednoho pro nás důležitého kolegu, který nad námi bdí a všechny procesy od počátku pomáhal nastavovat, a kterým je Ing. Patrik Kapias, MBA, vedoucí Oddělení řízení kvality FN Ostrava. Akreditace je kompletní a komplexní zkouška systému řízení laboratoře i systému řízení kvality, která potvrzuje, že jsme schopni produkovat přesné a správné výsledky. Jsem moc ráda, že celý kolektiv Ústavu patologie nebere akreditaci pracoviště jako nutné zlo, ale jako běžnou součást rutinní praxe."

Slova svých kolegyň potvrdila i manažerka kvality Laboratoří Krevního centra FN Ostrava Ing. Kateřina Šinovská. Tady je radost zdvojnásobena. Došlo k prodloužení platnosti udělené akreditace na dalších 5 let a zároveň k rozšíření rozsahu akreditace o jeden postup vyšetření. I na tomto pracovišti komunikovali pracovníci Laboratoří Krevního centra s posuzovateli pouze elektronicky. 

Ing. Kateřina Šinovská, manažerka kvality Laboratoří Krevního centra FN Ostrava:  „Například zpracování vzorku jsme natočili a odeslali přes mobilní aplikaci. Požadovanou dokumentaci jsme posuzovatelům zasílali elektronicky již několik dnů před samotným procesem a rovněž v průběhu celé akreditace. Jsme rádi, že i za těchto, pro všechny nových podmínek, neshledali auditoři žádné neshody. Na úspěchu se podílelo 37 zaměstnanců Laboratoří Krevního centra FN Ostrava."

Posledním pracovištěm, které v listopadu obhájilo akreditaci, jsou Laboratoře Oddělení genetiky FN Ostrava.

RNDr. Alfons Balcar, vedoucí laboratoře a zároveň manažer kvality laboratoře: „V rámci reakreditace laboratoř akreditovala novou diagnostickou metodu, vhodnou pro testování prediktivních onkologických markerů. A dále rozšířila nabídku molekulárně genetických vyšetření o onemocnění a vady srdce, onemocnění ledvin, onemocnění a vady očí, neurodegenerativní a další vzácná dědičná onemocnění. Laboratoř tak aktuálně nabízí testování více než 2 800 genů."

Fakultní nemocnice Ostrava se věnuje kontinuálnímu zvyšování kvality v laboratořích dlouhodobě. 

Ing. Patrik Kapias, MBA, vedoucí Oddělení řízení kvality FN Ostrava: Akreditaci Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO 15 189 mělo od roku 2006 akreditováno pouze Oddělení klinické biochemie. V roce 2012 byla už tímto institutem akreditována všechna laboratorní pracoviště FN Ostrava. Všechny 4 akreditace i plánovaný dozor byly uzavřeny zcela bez neshod. Velké poděkování a gratulace patří za poctivou a pečlivou práci všem zaměstnancům ze zmíněných laboratoří!“ Sad-Fasad Sistem s.r.o., pracoviště, Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

SNABYTEK COMPANY s.r.o.*
Ostrava
od 25 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail

"ALPRESS" společnost s ručením omezeným - pracoviště Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků