Zlepšovací návrhy zaměstnanců ušetřily loni huti LIBERTY Ostrava více než 6 milionů korun

  • 28. ledna 2021,
  • 8:25,
  • PR

Loni představili zaměstnanci LIBERTY Ostrava celkem 279 zlepšovacích nápadů, které ušetří čas či náklady, zvýší efektivitu výroby, zlepší bezpečnost na pracovištích nebo sníží vliv výroby na životní prostředí. K realizaci jich bylo přijato 245 a 204 návrhů už se povedlo úspěšně zavést do praxe. Jen za loňský rok přinesly „zlepšováky“ ostravské huti úsporu ve výši 6 milionů korun a zlepšovatelům vynesly na odměnách téměř půl milionu.

„Se zlepšovacím návrhem může přijít každý zaměstnanec. V minulém roce jsme většinu podaných nápadů přijali k realizaci, a dokonce už zavedli do praxe. To svědčí o kvalitě podávaných návrhů. Od roku 2003, kdy začala huť zlepšovací nápady evidovat, jich zaměstnanci podali už na 3300,“ uvedla Regina Besta Cabáková, která má zlepšovací nápady v LIBERTY Ostrava na starosti.

K nejzajímavějším zlepšovacím nápadům, které se v loňském roce uvedly do praxe, patří například výroba nových žlabů pro válcování pružinové oceli nebo celá řada úprav hrabla na tandemových pecích včetně chlazení a hydrauliky. Nejlepším loňským zlepšovatelem se stal již tradičně Karel Lupa, zámečník ze středojemné válcovny, který je rovněž nejlepším zlepšovatelem v huti vůbec. Jen za posledních 5 let podal 105 zlepšovacích návrhů. Jeden z jeho loňských nápadů například zlepšil plynulost válcování a chlazení výrobků na středojemné válcovně.

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 milionu tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 6000 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

LIBERTY Steel Group je součástí globálního uskupení GFG Alliance, patřícího rodině Sanjeeva Gupty. GFG Alliance má tři nezávislé průmyslové divize: ocelářskou LIBERTY Steel Group, hliníkářskou ALVANCE a energetickou SIMEC, které sdílejí stejné hodnoty a usilují o dlouhodobě udržitelnou budoucnost pro průmysl i společnost. GFG Alliance působí v 30 zemích světa, kde má celkem 35 000 zaměstnanců a obrat ve výši přes 20 miliard USD.

www.libertyostrava.czMK CCF s.r.o., Vratimov
Vratimov
od 16 200 Kč/měsíc

Detail

SALEX-STAV s.r.o..
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

Active Colour s.r.o. - Rýmařov
Rýmařov
od 4 000 do 16 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků