RBP koordinuje výběr centrálního distributora vakcín pro ČR

  • 9. června 2021,
  • 13:01,
  • PR

Zdravotní pojišťovny vybírají v rámci veřejné zakázky distributora pro trvalé řešení distribuce očkovacích látek proti Covid19. Koordinací řízení byla na základě dohody pověřena zdravotní pojišťovna RBP. „Veřejná zakázka bude zadána v rámci tzv. otevřeného řízení, RBP po dohodě všech českých zdravotních pojišťoven plní roli pověřeného zadavatele. To v praxi znamená, že činí veškeré úkony v řízení jménem všech českých zdravotních pojišťoven,“ uvádí Antonín Klimša, výkonný ředitel RBP, zdravotní pojišťovny.

Předmětem soutěžené rámcové dohody je zajištění distribuce očkovacích látek proti COVID-19. Povinností vybraného dodavatele bude zajištění jednoho centrálního skladu distributora v České republice, do kterého budou dodávány očkovací látky ze strany výrobce nebo dovozce těchto očkovacích látek do České republiky. „Z tohoto centrálního skladu budou následně očkovací látky vybraným dodavatelem služby coby distributorem distribuovány stanoveným poskytovatelům zdravotních služeb, zejména vakcinačním centrům a praktickým lékařům dle jejich objednávek,“ vysvětluje Antonín Klimša.

Na rozdíl od předchozího principu, kdy byl pro každou jednotlivou vakcínu tendrován formou jednacího řízení bez uveřejnění individuální distributor, jsou předmětem distribuce všechny certifikované očkovací látky dostupné na české trhu nejen v tuto chvíli, ale i v budoucnu. „V průběhu loňského roku docházelo k situacím, kdy byl distributor pro příslušnou očkovací látku vybírán s velmi malou časovou rezervou. Věříme, že stanovení centrálního distributora pro všechny vakcíny, které do ČR přicházejí a přicházet budou, je do budoucna výrazně výhodnějším krokem, který podpoří hladkou distribuci vakcín od výrobců až k jednotlivým vakcinačním místům,“ říká Antonín Klimša.

Termín podání přihlášek do veřejné zakázky je 7.7.2021, potvrzení nového centrálního distributora vakcín proti Covid-19 se očekává v polovině prázdnin.

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje řadu příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete  na www.rbp213.cz.T-DIRIT s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 16 800 Kč/měsíc

Detail

ASTRAFOOD s.r.o. - Ostrava
Ostrava
od 16 500 Kč/měsíc

Detail

OPAMETAL s.r.o. - pracoviště Otice
Otice
od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků