Lékaři FN Ostrava zveřejnili výsledky studie účinků léku IMUNOR na nemoc covid-19

  • 23. června 2021,
  • 20:10,
  • PR

Lékaři Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava už znají výsledky klinické studie, do které se zapojilo 53 zdravotníků různého věkového složení, kteří přicházeli do kontaktu s covid pozitivními pacienty na lůžkových odděleních nebo v ambulancích nemocnice. Skupina v období od ledna do března 2021 pravidelně užívala registrovaný lék IMUNOR. Za sledované období onemocněly lehkou formou nemoci covid-19 jen dvě zdravotnice.

Klinickou studii, schválenou Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a Etickou komisí Fakultní nemocnice Ostrava, inicioval primář Oddělení klinické imunologie a alergologie FN Ostrava doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. „V prvním čtvrtletí roku 2021, kdy v ČR vrcholila další vlna onemocnění COVID-19 a denní nárůstky onemocnění se pohybovaly mezi deseti až šestnácti tisíci případy, bylo u nás ve fakultní nemocnici denně kvůli onemocnění covid-19 až 70 sester v pracovní neschopnosti. V tomto období ve sledovaném souboru zdravotníků, kteří pravidelně užívali IMUNOR, onemocněly pouze 2 zdravotní sestry, které po lehkém průběhu nastoupily po klasických 14 dnech do práce. IMUNOR působí aktivačně a imuno-normalizačně na kompetentní buňky přirozené imunity a podaný preventivně může vyvolat účinnou aktivaci buněčné imunity proti viru SARS-Cov2, ale i proti různým variantám tohoto viru a proti zcela odlišným virům,“ vysvětlil účinky léku, který je v ČR registrován přes 20 let, docent Bystroň. A připomněl, že byla potvrzena 20ti násobně nižší potřeba pracovní neschopnosti, než u ostatních nemocných sester na stejných pracovištích. U těch, které onemocněly, se potvrdil i výrazně mírnější průběh nemoci, ve srovnání s onemocněním rodinných příslušníků, žijících s nimi ve společné domácnosti.

Lék ale není volně dostupný, může jej předepsat jen imunolog, a v současné době je plně hrazen ze zdravotního pojištění pouze u pacientů s potvrzenou poruchou buněčné imunity.Vlastimil Mamčář, Ostrava
Ostrava
od 31 000 do 31 000 Kč/měsíc

Detail

HÁJEK ENTERPRISES s.r.o.,
Ostrava
od 20 000 Kč/měsíc

Detail

Autodoprava Karel Lanča s.r.o. - ČeskýTěšín
Český Těšín
od 32 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků