Organizace Čisté nebe přináší animovaná videa o ochraně ovzduší

  • 7. února 2023,
  • 14:59,
  • Komerční sdělení

Ostravská organizace Čisté nebe o.p.s. představuje čtyři populárně naučná videa na téma ochrany ovzduší. Animované postavičky ve videích nás mimo jiné naučí, jak se chovat během smogové situace nebo jak správně topit. V současné topné sezóně se jedná o více než aktuální téma. Animované postavičky budete moci vidět i na televizních obrazovkách.

Čisté nebe o.p.s. působí na Ostravsku již od roku 2010 a věnuje se tématu ochrana ovzduší. Nejedná se o náhodu, jelikož Moravskoslezský kraj se řadí k oblastem s dlouhodobě nejhorší kvalitou ovzduší v Česku. Vědecké výzkumy dokazují, že v Česku představují lokální topeniště hlavní zdroj znečištění ovzduší. Na zlepšení situace se tedy může podílet řada občanů vlastními silami. Důležitou roli v tomto případě hraje osvětová činnost. A to nejen v případě znečištění ovzduší lokálními topeništi, ale i v případě znečištění z dopravy a průmyslu. Nejnovější projekt “Tvorba populárně naučných videí na téma ochrana ovzduší” se komplexně věnuje této tematice. Čtyři animovaná videa se zaměřují na lidské zdraví a jednotlivé zdroje znečištění. Kromě vzdělávací složky poskytují videa i vzorce správného chování v daných situacích.

Práce na projektu probíhá od konce roku 2021. Tvůrci videí se snažili o co nejvyšší možnou kvalitu a atraktivitu. Za organizaci Čisté nebe se na projektu podíleli Ondřej Daněk, Nela Vachtarčíková a Monika Menšíková. Jednotlivá videa byla konzultována s expertkou, paní profesorkou Bartonovou, z norské organizace NILU – Norsk institutt for luftforskning. Jedná se výzkumný ústav s dlouholetou historií.

Díly se věnují vlivu znečištění ovzduší na kvalitu života a zdraví, znečištění ovzduší z dopravy, průmyslovému znečištění ovzduší a znečištění ovzduší z lokálních zdrojů. I přes současné zvyšování nákladů za energie a paliva stále existuje řada možností, jak předcházet znečištění ovzduší, nebo alespoň k němu nepřispívat. Jednotlivé tipy, včetně nejnovějších trendů, vám budou představeny ve videích.

Každé z videí přináší shrnutí problému a zároveň nabízí řešení, které můžeme použít i na individuální úrovni. Figurant vás například naučí, jak správně topit a co rozhodně v kotlích nespalovat. Také se naučíte, jak se správně chovat během smogové situace. V případě průmyslových havárií videa poradí, na koho se obrátit, a jaké aplikace používat pro sledování aktuálního stavu ovzduší. To mohou ocenit zejména lidé s dýchacími onemocněními, aktivní sportovci, nebo učitelé a učitelky v mateřských školách. V díle o dopravě se dozvíte o vzniku prachových částic z oděru pneumatik a brzdových destiček. Tomuto tématu se ve světě věnuje zatím malá pozornost, i když například intenzivní výzkum probíhá na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

Nezůstalo však jen u vytvoření animovaných videí. Čisté nebe o.p.s. spolu s Místní akční skupinou Pobeskydí pořádá besedy na vybraných školách Moravskoslezského kraje. Po promítání videí vždy následuje diskuze se žáky a žákyněmi. Důležité je, aby si žáci a žákyně vybudovali zájem o kvalitu prostředí, ve kterém žijí. Protože právo obyvatel na čistý vzduch, tedy právo nebýt vystaven nadlimitnímu znečištění ovzduší látkami, jako jsou oxidy dusíku (NOx) nebo polétavý prach, je právo nás všech.

Celý projekt vznikl díky podpoře Norska prostřednictvím Norských fondů a Moravskoslezského kraje.CP-service, a.s., Ostrava
Ostrava
od 25 000 Kč/měsíc

Detail

JOB FACTORY s.r.o. - Moravskoslezský kraj
Ostrava
od 28 000 do 32 000 Kč/měsíc

Detail

Českomoravská Bezpečnostní Agentura spol. s r.o., Ostrava
Ostrava
od 110 do 111 Kč/hod.

Detail

Nejčtenější zprávy

Komerční sdělení

Více