Prestižní mezinárodní kurzy klarinet & saxofon

  • 24. května 2023,
  • 17:18,
  • Komerční sdělení

Ve dnech 1. – 8. 7. 2023 proběhne na nové budově Fakulty umění Ostravské univerzity 22. ročník mezinárodních interpretačních kurzů ve hře na klarinet a saxofon, jehož hlavní součástí budou odborné přednášky, individuální lekce a veřejné koncerty mladých hudebníků a lektorů. Uzávěrka přihlášek je již 7. června.

Vedle individuálních lekcí a komorní hry v ansámblech se zaměřuje také na zařazení odborných přednášek a seminářů, které vedou pozvaní specialisté na daná témata (Historie a vývoj klarinetu, Elementární problémy při hře na klarinet a saxofon, Základy a rozvíjení dechové techniky, Nové výrazové prostředky a moderní techniky hry na klarinet, Historie francouzské dechové školy, Jazzové prvky v artificiální hudbě aj.).

Letošní rok bude zaměřen na přípravu klarinetistů na konkurz do orchestru, kterou povede Andrew Marriner (speciální host, Velká Británie), Gabor Varga (Maďarsko, USA) a Arkadiusz Adamski (Polsko). Případným zájemcům o studium historického klarinetu, chalumeau či klasicistního basetového rohu bude nápomocen Igor Františák. Moderní techniky hry na klarinet budou mít studenti možnost rozvíjet pod vedením Karla Dohnala. Saxofonovou třídu opět povede Philippe Portejoie (Francie) a Pawel Gusnar (Polsko).

Na 6 individuálních lekcích (45 min.) budou mít studenti možnost pracovat na zdokonalení své hry a interpretaci tradičního i netradičního repertoáru (jednotlivé lekce si studenti mohou zapsat napříč pedagogy). Své nově získané vědomosti mohou prakticky využít na veřejném koncertu účastníků kurzů, který se bude konat v novém komorním sále Fakulty umění Ostravské univerzity se špičkovou akustikou, ze kterého bude pořízen audio-vizuální záznam.

K dispozici budou mít lektoři minimálně tři skvělé profesionální korepetitory, se kterými budou mít studenti možnost nastudovat svůj program v průběhu kurzů. Prostor bude samozřejmě i pro komorní hudbu.

V průběhu kurzů budou prezentovány produkty společností Buffet Crampon, Gleichweit, D'Addario aj.

Program kurzů:

1. 7. 2023 Zahajovací koncert / Koncertní sál Fakulty umění Ostravské univerzity
Zemlinského kvarteto
Andrew Marriner – klarinet (UK)
Gabor Varga – klarinet (Maďarsko, USA)
Igor Františák – klarinet, basetový roh
Philippe Portejoie – saxofon (Francie)

Mistři klarinetu na nové Fakultě umění

Mezinárodní letní kurzy budou zahájeny exkluzivním koncertem klarinetistů světového formátu. Vystoupí Andrew Marriner, který 33 let působil jako první klarinetista v Londýnském symfonickém orchestru, a to společně s Gaborem Vargou, nyní zastávajícím prestižní pozici profesora na The Jacob School of Music v Bloomingtonu v USA. V doprovodu svých kolegů Igora Františáka, Philippa Portejoia (saxofon) a Zemlinského kvarteta zazní skladby Faurého, a především skvostný Mozartův a Brahmsův kvintet. Vstupné pro děti do 15 let je zdarma.

Více o koncertu: https://shf.cz/program/pracovni-nazev-1-7-2023-zemlinskeho-kv/


2. – 7. 7. 2023 Individuální lekce / přednášky / výstavy a prezentace produktů Buffet Crampon, Gleichweit, D'Addario aj.

4. – 5. 7. 2023 Atelier H&M dechové nástroje s.r.o. / Jan Provazník / opravy nástrojů a přednáška

6. 7. 2023 Koncert lektorů / Koncertní sál Fakulty umění Ostravské univerzity (veřejný koncert)

7. 7. 2023 Závěrečný koncert účastníků / Koncertní sál Fakulty umění Ostravské univerzity (veřejný koncert)

8. 7. 2023 Odjezd

PŘIHLÁŠKA:

http://www.fmgartists.cz/cs/interpretacni-kurzy/prihlaska-2.htmlOPTIMIA facility s.r.o., ŽS Ostrava - Střed
Ostrava
od 4 325 do 8 650 Kč/měsíc

Detail

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje - pracoviště RZ Cyrilka
Čeladná
od 17 300 do 23 000 Kč/měsíc

Detail

ELTOM, s.r.o., Ostrava
Ostrava
od 30 000 do 50 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

Komerční sdělení

Více