Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Frýdku-Místku se budou opravovat další cesty a chodníky

Ve Frýdku-Místku se budou opravovat další cesty a chodníky. Práce schválili radní města na své schůzi z poloviny září.

V rámci jednání Rady města Frýdku-Místku, která se konala 11. září, byly společnosti Technické služby přiděleny stavební zakázky na opravy komunikací, a to přibližně v rozsahu 17 milionů korun bez DPH.

“Jedná se zejména o opravy vozovek, kdy v rámci oprav bude provedena oprava stávajících obrusných krytů, které už jsou zdegenerované výměnou za nový asfaltobetonový povrch. Tam mohu namátkou uvést např. komunikaci naproti mariánského kostele, na ulici K Hájku, Beethovenova, před hlavním vstupem do Janáčkova parku a podobně. Dále byly přiděleny zakázky na opravy chodníků. Tam budou odstraněny stávající zdegradované povrchy z litého asfaltu. Po odstranění proběhne vymetení, očištění a bude použita stávající podkladní deska, na kterou budou položeny nové obrusné asfaltobetonové kryty,” uvedl místopředseda Technických služeb Michal Rylko.

Zde se jedná hlavně o chodníky v parcích, ať je to druhá etapa oprav chodníků v Janáčkově parku, nebo v Sadech Svobody. Zároveň bude opraven i chodník na ulici Revoluční.

“Největší ze zakázek je komplexní rekonstrukce ulice Dlouhá v lokalitě zvané Berlín. Jedná se o poslední etapu oprav Berlína. Bude zde provedena kompletní generálka jak vozovky a chodníků, tak i kompletní infrastruktury, a to v podobě dešťové kanalizace, veřejného osvětlení, zeleně a mobiliáře,” dodal Rylko.

Vedle těchto zakázek budou Technické služby opravovat také příslušenství komunikací, jako je například oprava 109 metrového úseku zábradlí na ulici Hlavní a římsy, do které se toto zábradlí kotví, nebo oprava rubu opěrné stěny na ulici K Hájku.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy