Reklama

O kanalizaci není v místních částech F-M velký zájem

Frýdku-Místku se podařilo získat dotaci na výstavbu kanalizace v příměstských částech města. Přesto ale neví, zda ji vůbec postaví. Lidé totiž o kanalizaci nemají velký zájem.

Stáhnout video
Reklama

Frýdek-Místek získal dotaci na odkanalizování Chlebovic, Skalice, Zelinkovic a Lysůvek. Celkové náklady činí podle projektové dokumentace 283 milionů korun, z toho přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí je 143 milionů, tedy více jak polovinu. Aby město splaškovou kanalizaci začalo stavět, musí mít dostatečný počet uzavřených smluv s majiteli domů, že se na kanalizaci napojí, aby v budoucnu nemuselo dotace vracet. Zatím se do toho lidem hlavně ve Skalici a Chlebovicích ale moc nechce.

“Zájem o připojení se na kanalizaci je zejména v Chlebovicích a Skalici je i přes informační kampaň stále malý. Majitelům tamních nemovitostí přitom nabízíme vybudovat nejen veřejnou kanalizaci, ale taky přípojky k jejich pozemkům. Navíc jim věnujeme projektovou dokumentaci na přípojku od pozemku k domu. Takže by si sami zajistili pouze přípojku na svém vlastním pozemku a na tu by mohli v budoucnu získat příspěvek od města v rámci programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí,” uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Kanalizaci chce město vybudovat hlavně z ekologických důvodů. Nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků často stékají přímo do potoka nebo zasakují do podzemí. Navíc platí, že majitelé domů musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod, nebo nepropustnou žumpu a k tomu evidovat pro úřady doklady o vývozu, odpovídající spotřebě v domě. Pokud nakládají s odpadnímu vodami jinak, dopouští se přestupku, za který mohou dostat pokutu až 100 tisíc korun. Pokud se lidé nezavážou k napojení se na městskou kanalizaci, město ji stavět nemůže a majitelé jednotlivých domů si budou muset kanalizaci v souladu se zákonem vyřešit sami, což je v konečném důsledku může vyjít mnohem dráž, než když se připojí na městskou kanalizaci.

“Chtěl bych proto vyzvat občany Skalice a Chlebovic, aby znovu zvážili možnost napojení svých nemovitostí na plánovanou veřejnou kanalizaci, a smlouvu o výstavbě a financování kanalizačních přípojek do konce ledna podepsali a doručili na investiční odbor magistrátu,” řekl Pobucký.

Pokud se k napojení na kanalizace zaváže dostatečný počet majitelů domů v okrajových částech, může město už začátkem roku 2019 vybírat zhotovitele stavby a na přelomu let 2019 a 2020 bude moci začít s budováním kanalizace.

ReklamaHabsburkové na Frýdku / výstava

30.05. 10:00 - 08.09. 16:00
Frýdek-Místek, Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

Když dřevěný princ s drakem bojoval / výstava

13.06. 10:00 - 15.09. 16:00
Frýdek-Místek, Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

Mikuláš Klaudyán: První mapa Čech 1518 / výstava

27.06. 10:00 - 22.09. 16:00
Frýdek-Místek, Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

Dobrý domov s.r.o.
Frýdek-Místek
od 16 280 Kč

Detail

Obecně prospěšná společnost Důstojnost
Frýdek-Místek
od 13 350 Kč do 14 500 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

Reklama

PR články

Více PR článků
Zavřít reklamu