Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

O kanalizaci není v místních částech F-M velký zájem

Frýdku-Místku se podařilo získat dotaci na výstavbu kanalizace v příměstských částech města. Přesto ale neví, zda ji vůbec postaví. Lidé totiž o kanalizaci nemají velký zájem.

Frýdek-Místek získal dotaci na odkanalizování Chlebovic, Skalice, Zelinkovic a Lysůvek. Celkové náklady činí podle projektové dokumentace 283 milionů korun, z toho přislíbená dotace ze Státního fondu životního prostředí je 143 milionů, tedy více jak polovinu. Aby město splaškovou kanalizaci začalo stavět, musí mít dostatečný počet uzavřených smluv s majiteli domů, že se na kanalizaci napojí, aby v budoucnu nemuselo dotace vracet. Zatím se do toho lidem hlavně ve Skalici a Chlebovicích ale moc nechce.

“Zájem o připojení se na kanalizaci je zejména v Chlebovicích a Skalici je i přes informační kampaň stále malý. Majitelům tamních nemovitostí přitom nabízíme vybudovat nejen veřejnou kanalizaci, ale taky přípojky k jejich pozemkům. Navíc jim věnujeme projektovou dokumentaci na přípojku od pozemku k domu. Takže by si sami zajistili pouze přípojku na svém vlastním pozemku a na tu by mohli v budoucnu získat příspěvek od města v rámci programu na podporu aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí,” uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Kanalizaci chce město vybudovat hlavně z ekologických důvodů. Nedostatečně předčištěné odpadní vody ze septiků často stékají přímo do potoka nebo zasakují do podzemí. Navíc platí, že majitelé domů musí splaškovou vodu odvádět buď do veřejné kanalizace, nebo mít domovní čistírnu odpadních vod, nebo nepropustnou žumpu a k tomu evidovat pro úřady doklady o vývozu, odpovídající spotřebě v domě. Pokud nakládají s odpadnímu vodami jinak, dopouští se přestupku, za který mohou dostat pokutu až 100 tisíc korun. Pokud se lidé nezavážou k napojení se na městskou kanalizaci, město ji stavět nemůže a majitelé jednotlivých domů si budou muset kanalizaci v souladu se zákonem vyřešit sami, což je v konečném důsledku může vyjít mnohem dráž, než když se připojí na městskou kanalizaci.

“Chtěl bych proto vyzvat občany Skalice a Chlebovic, aby znovu zvážili možnost napojení svých nemovitostí na plánovanou veřejnou kanalizaci, a smlouvu o výstavbě a financování kanalizačních přípojek do konce ledna podepsali a doručili na investiční odbor magistrátu,” řekl Pobucký.

Pokud se k napojení na kanalizace zaváže dostatečný počet majitelů domů v okrajových částech, může město už začátkem roku 2019 vybírat zhotovitele stavby a na přelomu let 2019 a 2020 bude moci začít s budováním kanalizace.

Nahlásit chybu
Bartoň a Partner s.r.o. - pracoviště Nošovice, KONTAKTNÍ OSOBA PhDr. Martin Dudák, tel. 735 171 157, martin.dudak@bartonapartner.cz
Nošovice
od 6 000 Kč/měsíc

Detail

Stavební bytové družstvo ve Frýdku - Místku, pracoviště Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 23 000 Kč/měsíc

Detail

SANITKA.ORG s.r.o. - Jablunkov
Jablunkov
od 21 000 Kč/měsíc

Detail