Poplatky za odpad a psy se ve Frýdku-Místku nemění

Dobrý zpráva pro všechny občany Frýdku-Místku. Ani v letošním roce se nezmění výše poplatků za odpad, který je neměnný už několik let. Na stejné úrovni jako v minulých letech zůstává také výše poplatku za psy.

Výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se ani letos nezmění. Vedení Frýdku-Místku se totiž shodlo na zachování jeho výše.

“Poplatek za komunální odpad je nezměněný už od roku 2007, pouze v roce 2016 od něj byly osvobozeny děti do tří let. Poplatek za odpad činí 492 korun na osobu a rok. Občané nad 70 let budou i nadále platit 252 korun. Děti do tří let nebudou platit vůbec nic,” sdělil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

A nezmění se ani výše poplatku za psa. V bytovém domě bude i v tomto roce tento poplatek činit 1 500 korun na rok, za psa v rodinném domě v katastru Frýdek a Místek 700 korun a v katastru Pánské Nové Dvory, Lískovec, Lysůvky, Chlebovice a Skalice 300 korun. Lidé pobírající invalidní, starobní, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod budou opět hradit ročně 200 korun za jednoho psa. Za každého dalšího psa téhož držitele je poplatek zvýšen o 50%.

“Občané mají možnost zaplatit poplatky za odpad a za psy několika způsoby. Jedním ze způsobů je bankovní převod, pak platba přímo na pokladně na magistrátu, a to jak hotovostně, tak i bezhotovostně platební kartou. Třetím způsobem je, že se zaregistrují na stránkách www.uradfm.cz, kde přes portál občana mohou platit poplatky za psy a odpad, a také tam uvidí, co mají a co nemají zaplaceno,” popsal náměstek primátora Frýdku-Místku Pavel Machala.

Poštovní poukázky lidem přijdou v dubnu. Splatnost poplatků je pak do 31. května.
Jiří Vodička a Camerata Janáček / koncert

03.03. 19:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

V síti / projekce filmu a diskuze s protagonistkou Terezou Těžkou

09.03. 19:00
Frýdek-Místek, Kino Vlast, Frýdek - Místek

Trio DuBois / Koncerty

17.03. 19:00
Frýdek-Místek, Historický sál ZUŠ, Frýdek - Místek

DZR Pohoda, z.ú.
Dolní Domaslavice
od 24 000 Kč/měsíc

Detail

Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 30 270 do 30 930 Kč/měsíc

Detail

PETRAMONT s.r.o., organizační složka - pracoviště DLOBIS, s.r.o.
Pržno
od 21 900 do 24 000 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků