V Sadech Bedřicha Smetany ve Frýdku-Místku se kácí stromy

V Sadech Bedřicha Smetany se kácí stromy. Důvodem je jejich špatný zdravotní stav, který by mohl ohrozit bezpečí kolemjdoucích lidí. Za vykácené stromy město provede náhradní výsadbu nových dřevin.

17. ledna začalo v Sadech Bedřicha Smetany dlouhodobě plánované kácení většího počtu vzrostlých stromů. Pokácet se musí zejména lípy srdčité, ale také javory, břízy, akáty, hlohy a jasan. Důvodem je špatný zdravotní stav a vitalita stromů. Většinu z nich masivně napadlo jmelí, které ze stromů vysává život, pak dochází k jejich uschnutí a odumření. Přestože odbor životního prostředí a zemědělství bojuje proti jmelí ořezy a postřiky, nacházejí se nejen v tomto parku, ale také jinde ve městě stromy, na kterých je jmelí tak rozšířené, že ořezy ani postřiky už nepomohou a stromy musí jít kvůli bezpečnosti lidí k zemi. V případě hlohů a bříz se jedná o přestárlé dožívající stromy s téměř suchými korunami. U jasanu odborníci zjistili přítomnost rozsáhlé hniloby v kořenech.

„Pokud by ke kácení stromů anebo jejich redukci nedošlo, mohlo by být ohroženo zdraví nebo život osob pohybujících se v parcích a to nemůžeme dopustit. Za vykácené stromy bude provedena adekvátní náhradní výsadba,“ řekl primátor Michal Pobucký.

Město si na zeleni zakládá a každým rokem vysazuje nové stromy, za poslední dva roky jich tam vysadili na pět set.

“Stromy jsou pro město důležité, plní několik důležitých funkcí. Zachycují prach, eliminují hluk a v horkých letních dnech plní funkci přírodní klimatizace, což je v poslední době, kdy máme spoustu horkých letních dnů, obzvlášť přínosné. V zájmu města je tedy vysazovat co nejvíce stromů,“ sdělil primátor.

Prostor, v němž se bude kácet, bude vždy vymezený bezpečnostní výstražnou červeno-bílou páskou a bude označený zákazem vstupu. V době kácení stromů je nutné dbát v Sadech Bedřicha Smetany zvýšené pozornosti a opatrnosti a řídit se pokyny pracovníků společnosti, která kácení provádí.
Mikuláš Klaudyán: První mapa Čech 1518 / výstava

27.06. 10:00 - 22.09. 16:00
Frýdek-Místek, Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

Společně na Lysou / akce pro rodiny

Dnes 8:00 - 14:38
Frýdek-Místek, Ostravice - zastávka

Princezna s dlouhým nosem / pohádka

Dnes 15:00 - 14:38
Frýdek-Místek, Altán ve Smetanových sadech, Frýdek - Místek

Cieslar, s.r.o.
Frýdek-Místek
od 22 000 Kč

Detail

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 32 830 Kč do 34 830 Kč

Detail

Elvir Ramadani
Frýdek-Místek
od 14 800 Kč do 15 200 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků