Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Frýdek-Místek připravuje další rozvoj sociálních služeb

Město připravuje další rozvoj sociálních služeb. V plánuje je například rozšiřování míst v domově pro seniory nebo pečovatelské službě. Chystá se také zkvalitnění terénních a pobytových služeb.

Sociální oblast a její podpora patří k prioritám vedení města. V tuto chvíli proto finišuje příprava Střednědobého plánu sociálních služeb a navazujících aktivit města na období 2019 až 2021, který odráží potřeby občanů i sociálních služeb.

“V souvislosti se stárnutím populace a rostoucím počtem onemocnění demencemi, je v plánu vybudování nového zázemí centra denních služeb pro seniory, rozšířit kapacity pobytové služby domova se zvláštním režimem, domova pro seniory i pečovatelské služby,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Také terénní a pobytové služby se budou dále rozvíjet.

“Rovněž se připravuje zkvalitnění a rozšíření kapacit terénních a pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a vybudování chráněného bydlení pro lidi s duševním onemocněním v souvislosti s realizací centra duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče. Komunitní plán si také klade za cíl podporu rodin s dětmi při předcházení a řešení nepříznivých sociálních situací,” dodal Sikora.

A to například navýšením kapacity nízkoprahového zařízení pro děti a mládež, podporou volnočasových a vzdělávacích aktivit i podporou odborné pomoci, která směřuje ke zvyšování rodičovských kompetencí a zkvalitňování rodinných vztahů. Návrh dokumentu si budou moci prohlédnout občané a k jeho obsahu se na předepsaném formuláři vyjádřit v rámci připomínkového řízení, které bude probíhat do 17. března. Informace najdou na webu města. Poté dokument projedná sociální a zdravotní komise a následně rada. Na závěr schvalovacího procesu o dokumentu rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání 5. června.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy