Zastupitelé schvalovali dotace i nákup nemovitostí

Ve středu proběhlo zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé se mimo jiné zabývali dotacemi nebo rozšířením vyhlášky o nočním klidu a jednali i o koupi nemovitých věcí.

Ve velké zasedací síni frýdeckého magistrátu proběhlo 5. zasedání zastupitelstva města. Zastupitelé schválili návrh 2. změny rozpočtu, rozhodli o investičních a neinveštičních dotacích a zabývali se také akčním plánem rozvoje města nebo střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a navazujících aktivit na období 2019-2021.

“V souvislosti se stárnutím populace a rostoucím počtem onemocnění demencemi je plánováno vybudovat nové zázemí Centra denních služeb pro seniory, rozšířit kapacity pobytové služby Domova pro seniory i pečovatelské služby. Rovněž připravujeme zkvalitnění a rozšíření kapacit terénních a pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením a vybudování chráněného bydlení pro osoby s duševním onemocněním v souvislosti s realizací Centra duševního zdraví v rámci reformy psychiatrické péče,” uvedl náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Zastupitelé také rozhodovali o prodeji a nabytí nemovitých věcí. Mimo jiné schválili koupi objektu na ulici Radniční 13 ve Frýdku.

“Budovu jsme koupili s tím záměrem, že do ní po rekonstrukci přesuneme odbor životního prostředí, aby lidé měli všechny odbory vydávající stanoviska ke stavbám po ruce a zároveň tak vyřešíme další problém, protože do uvolněných kanceláří v Místku přestěhujeme odbor sociální péče, včetně orgánu sociálně právní ochrany dětí, který je nyní v pronajatých a nevyhovujících prostorách a pronájem městu končí v roce 2021. Takže vyřešíme dvě věci najednou,” sdělil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Zastupitelé schválili i nový sbírkový program s názvem Daruj F-M.

“Sbírkový program Daruj FM je dalším prvkem participativního rozpočtu. Cílem je podpořit veřejné sbírky, které budou mít veřejně prospěšný účel s dopadem na občany města. Město vyřídí vše potřebné po administrativní stránce, včetně vytvoření transparentního účtu, a navíc poskytne stejnou částku, kterou lidé do sbírky přispějí. Částka se tak zdvojnásobí. Město si ale taky může stanovit strop svého příspěvku,” popsal náměstek primátora Frýdku-Místku Jakub Míček.

Těmito i dalšími tématy, které měli zastupitelé na stole, se budeme věnovat podrobněji v samostatných reportážích, které vám přineseme v příštích vydáních našeho expresu.
O princezně, Luciášovi a makových buchtách / divadlo pro děti

Zítra
Frýdek-Místek, Kino Vlast, Frýdek - Místek

4. Ples pro Frýdek-Místek

24.01. 20:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

Jiří Stivín a Collegium Quodlibet / koncert

28.01. 19:00
Frýdek-Místek, Národní dům, Frýdek - Místek

Beskyd Gastro a.s.
Frýdek-Místek
od 19 000 Kč

Detail

Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace
Frýdek-Místek
od 20 925 Kč

Detail

KLEMP Šajtar s.r.o.
Frýdek-Místek
od 14 600 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků