Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Veřejná pohřebiště ve Frýdku-Místku prochází obnovou

Veřejná pohřebiště ve městě prochází obnovou. Nových chodníků se dočkal hřbitov v Lískovci. Nyní začaly další práce na centrálním hřbitově v Panských Nových Dvorech, kde se rekonstruuje už několik let.

V poslední dekádě června dokončili pracovníci Technických služeb práce na nových chodnících na hřbitově v Lískovci. Chodníky teď spojují vchod se zadní částí hřbitova a zajišťují bezbariérový přístup ke hrobům v pěti ze šesti celkových sekcí.

“Jedná se plochu zhruba 920 metrů čtverečních, kdy nové chodníky vyrostly z dlažby o rozměrech 10x10 cm. Součástí prací, aby mohly být řádně zahájeny, bylo pokáceno celkem 54 stromů. V rámci náhradní výsadby bude zhruba stejné množství stromů vysazeno, ale až na podzim, až k tomu budou vhodné klimatické podmínky. Součástí prací byla také dodávka pěti nových laviček,” uvedl předseda představenstva TS F-M Jaromír Kohut.

První červencový den začala rekonstrukce centrální části veřejného pohřebiště na Panských Nových Dvorech ve Frýdku. Tady se vybudují nové zpevněné plochy, v rámci stavebních prací dojde i k propojení chodníků, které vedou přes nově řešené prostranství.

“Rekonstrukce hřbitova byla zahájena před několika lety. Je rozdělena do etap. Letos by měla být dokončena oprava chodníků, kdy asfaltový povrch nahrazuje zámková dlažba. Nejnáročnější úprava začne právě v těchto dnech ve spodní části hřbitova, tedy v prostorách pod křížem kolem kapličky a u centrálního schodiště. To již nebude betonové, ale žulové a bude navazovat na nové dlážděné plochy, které budou lemovat nově vysazené stromy a lavičky. Mírně tvarově upraven bude i prostor u vsypové loučky. Hřbitov tak nabídne opravdu důstojný prostor posledního rozloučení,” sdělila mluvčí Magistrátu Frýdku-Místku Jana Matějíková.

Protože jde o poměrně velký rozsah rozestavěného území, bude centrální část z důvodu zajištění bezpečnosti pro občany neprůchodná a na vstupech na pohřebiště budou ve vývěsních skříňkách umístěné situační plánky s možnými trasami pohybu po dobu rekonstrukce.

“Náklady na nejrozsáhlejší úpravy hřbitova jsou vyčísleny na více jak 3 miliony 700 tisíc korun. Práce v centrální části by měly být hotovy do dušiček,” dodala Matějíková.

V plánu je také rozšíření hřbitova do míst, kde stávaly skleníky. Mělo by tam vzniknout kolumbárium, zóna pro epitafní desky i hrobová místa. Rozšíření hřbitova je teď ve fázi vyřizování stavebního povolení. Přibýt by mělo přes 3 tisíce hrobových míst.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy