Kontejnery téměř na všechno, Frýdek-Místek už třídí i plechovky

Kontejnery na bioodpad najdou lidé už i na sídlištích. Prozatím stály pouze u rodinných domů. Město zároveň také nově zavede sběr plechovek od nápojů.

Město zavádí novinky v oblasti sběru a třídění odpadů. Od srpna mají občané možnost třídit kovové obaly od nápojů, tedy plechovky od piva, koly, energetických nápojů a podobně. Vhazovat  je mohou společně s plasty do žlutých kontejnerů.

„Společné třídění plechovek od nápojů s plasty nebude vyžadovat přistavení dalších speciálních kontejnerů na další druh odpadu. Už teď na sídlištích bojujeme s nedostatkem místa pro umístění popelnic. Společné vhazovaní plechovek a plastů do žlutých kontejnerů tak vidíme jako nejlepší řešení,“ vysvětlil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

V září město také zahájí pilotní projekt sběru bioodpadu na sídlištích. Ten doposud sváželo jen od rodinných domů, kde je produkce bioodpadu, zejména ze zahrad, vysoká. Do hnědých popelnic budou moci lidé vyhodit zbytky rostlin, ovoce a zeleniny, ale také zeminu z květináčů a truhlíků, čajové sáčky nebo kávovou sedlinu.

“Na žádosti občanů budou hnědé kontejnery na bioodpad zkušebně rozmístěny také na sídlištích, přesněji na místech, na kterých jsou již rok umístěny nádoby na použité oleje. Bioodpad ze sídlišť budeme svážet 2 x týdně. Obsah nádob skončí v kompostárně, kde se zpracuje na kompost a kvalitní zeminový substrát. Na konci roku projekt vyhodnotíme a rozhodneme, zda sběr bioodpadů na sídlištích ukončíme nebo jej naopak rozšíříme i do dalších lokalit,“ sdělil Pobucký.  

V loňském roce občané města vytřídili celkem 2 555 tun papíru, skla a plastů, což je v porovnání s rokem 2017 o 137 tun více. Svezeno bylo také o 389 tun více bioodpadu. Celkem 5 286 tun. A ve speciálních kontejnerech skončilo také 674 kg použitých kuchyňských olejů a tuků.
Mikuláš Klaudyán: První mapa Čech 1518 / výstava

27.06. 10:00 - 22.09. 16:00
Frýdek-Místek, Frýdecký zámek, Frýdek-Místek

Společně na Lysou / akce pro rodiny

Zítra 8:00 - 21.09. 15:04
Frýdek-Místek, Ostravice - zastávka

Princezna s dlouhým nosem / pohádka

Zítra 15:00 - 21.09. 15:04
Frýdek-Místek, Altán ve Smetanových sadech, Frýdek - Místek

Beskydská vodárenská s.r.o.
Frýdek-Místek
od 20 000 Kč

Detail

Tomeček Bau s. r. o.
Frýdek-Místek
od 110 Kč do 150 Kč

Detail

Pavel Gola
Frýdek-Místek
od 100 Kč

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků