Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Radní se na schůzi věnovali dotacím i opravám. Hlavní slovo budou mít 4.9. zastupitelé

Na magistrátu proběhla další rada města. Radní řešili zejména body, které poté předloží na blížícím se zastupitelstvu. Byly mezi nimi dotace, ale také například oprava střechy terasy v mateřské škole Beruška či obnova střechy Základní umělecké školy.

Radní města projednali na svém srpnovém zasedání na 70 bodů, mezi nimi i ty, o kterých bude s konečnou platností rozhodovat zastupitelstvo, které ve velké zasedací síni magistrátu zasedne 4. září. Rozhodovat budou například o přidělení dotací v rámci podpory aktivit vedoucích ke zlepšení životního prostředí.

“Město již několik let poskytuje dotace na změnu způsobu vytápění. Na stole jsme teď měli 13 žádostí o dotace na pořízení tepelného čerpadla, na které lze získat od města až 70 tisíc, ale taky kondenzačního kotle, na který město poskytuje dotaci do 20 tisíc korun. Mimo to jsme doporučili zastupitelům schválit 3 žádosti o 50 tisíc na pořízení domácí čistírny odpadních vod, jako náhrady za žumpu. Pokud žádosti zastupitelé schválí, bude pro letošní rok dotační fond, ve kterém bylo více jak milion korun, zcela vyčerpán,” uvedl primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Zastupitelé budou rozhodovat také o dotacích na obnovu nemovitých kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových zón.

“Doporučujeme zastupitelům schválit mimo jiné dotaci na obnovou frýdeckého zámku, a to ve výši přesahující 1,3 milionu korun, kterou získá majitel zámku, tedy kraj a v návrhu je i dotační příspěvek na obnovu hlavního oltáře v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku nebo výměnu oken v domě na místeckém náměstí,” sdělil primátor.

Rozdělovat se budou také dotace na podporu pořízení hybridních automobilů, za kterou stojí Hnutí ANO. Maximální výše je stanovena na 10% z pořizovací ceny vozidla, nejvýše však 75.000 korun.  Zastupitelé budou schvalovat 11 žádostí. Radní ale rozhodovali také o opravách na školách.

“Schválili jsme zakázku na opravu střechy terasy MŠ Beruška ve Frýdku za 160 tisíc a taky opravu střechy a prostor základní umělecké školy ve Frýdku. V březnu střechu poškodil vítr a těsně před zahájením její opravy - koncem července -  napáchala na budově další škodu prudká bouře, kdy do budovy zateklo. Náklady na opravy překročí jeden milion korun,” řekl Pobucký.

Na radě schválili také zakázky na vypracování projektových dokumentací, bez kterých se nemohou realizovat žádné větší opravy, úpravy ani výstavby nových objektů.

“Plánujeme výstavbu autobusových zálivů u zastávky v Lískovci, výstavbu chodníků v Lískovci od hřbitova po Hájek, rekonstrukci a výstavbu veřejného osvětlení v lokalitě Pod Zámečkem u Frýdeckého lesa, ale taky rekonstrukci prostor v přízemí frýdeckého magistrátu, přesněji v místech, kde nyní sídlí Komerční banka. Ta v příštím roce ukončí své působení v budově magistrátu a na jejím místě vznikne prostor pro vyřízení rychloobrátkových agend – takže tam bude podatelna, pokladna i CZECH POINT a samozřejmě informace. Pro občany to bude mnohem přehlednější a taky důstojnější, protože prostor pro výše zmíněné agendy už nebudou působit stísněně. A projektovou dokumentaci necháváme zpracovat i na úpravu prostor u bývalého kulturního domu ve Frýdku a také na revitalizaci vnitrobloku tvořeného ulicemi Antala Staška, Bruzovská a Dr. Jánského, kde vznikne nové dětské hřiště, opraví se schodiště a chodníky a doplní mobiliář,” popsal primátor.

Radní dále schválili podmínky Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb pro rok 2020.

“Účelem realizace programu je finanční podpora poskytovatelům registrovaných sociálních služeb, jejichž potřebnost je určena ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020-2021. Důvodem podpory je udržení stávajících sociálních služeb a podpora nových sociálních služeb ve městě. Pro rok 2019 bylo rozděleno celkem 11 milionů korun, a to mezi 36 žadatelů. Pro rok 2020 se předpokládá navýšení částky o jeden milion korun na 12 milionů korun. Lhůta pro podání žádostí je od 9. září do 20. září letošního roku,” zdůraznil náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

K vybraným tématům se ještě vrátíme v samostatných reportážích.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy