Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Domov se zvláštním režimem Beskyd ve F-M je neustále plný

V příspěvku vám představíme Domov se zvláštním režimem Beskyd. Své služby celoročně poskytuje lidem s duševním onemocněním. Co všechno nabízí se právě teď dozvíte.

Váš spokojený život, náš cíl, tímto heslem se řídí Domov se zvláštním režimem Beskyd, který ve Frýdku-Místku poskytuje pobytové služby osobám s duševním onemocněním, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny žít ve svém přirozeném prostředí. Cílovou skupinou jsou především lidé s chronickým duševním onemocněním, zejména všemi typy demence nebo schizofrenie, ve věkové skupině od 40 let.

“Naším posláním je poskytovat podporu a péči těmto osobám, řešíme jejich sociální nepříznivou životní situaci. Tím, že jsem domov se zvláštním režimem, pracujeme hodně s životním příběhem klientů, který získáváme nejenom od nich, protože ne každý už je potom schopen nám ty své zvyky a to, co prožil, předat, což je pak pro tu přímou péči velmi důležité, ale také od rodiny nebo opatrovníků, a ten životní příběh postupně dáváme dohromady a podle toho potom uzpůsobujeme péči. Snažíme se tu péči co nejvíce individualizovat a nastavit na míru toho daného klienta, aby nebyl přepečovaný, ale dostalo se mu všeho, co potřebuje,” uvedla zástupkyně ředitele a vedoucí sociálního úseku Radomíra Havelková.

Kromě poskytování standardních činností, které domovu ukládá zákon o sociálních službách, zprostředkovává i nad rámec například nutriční terapii, fyzioterapii, canisterapii nebo felinotarapii.

“Jedná se o terapii s kočkou, kdy jde o kontakt klienta se zvířetem, který by měl nějakým způsobem pomoci k psychické pohodě klientů. Kočičku přinesu, pokud klienti sedí, tak si ji hladí, když leží, položím mu ji na deku. Jde o to, že si klienti procvičí i motorickou činnost díky tomu, že si ji hladí,” popsala felinoterapeutka Dana Skokanová.

“Docházím tady externě jako pracovník v rámci zlepšení mobility a kondice pacientů. Docházím tady dle přání klientů a rodin. Indikaci vždycky zadává lékař nebo vrchní sestra. Věnuji se tu individuálnímu cvičení klientů dle potřeb,” řekl fyzioterapeut Lukáš Aujeský.

Kapacita domova Beskyd je 58 klientů, která je stále plně vytížená. V současné době má kolem 130 aktuálních žádostí.

Anketa, klienti domova Beskyd: 1. “Je tu fajně. Je tu krásný výhled. Líbí se mi tu. Je to tu bohaté. Jsem tu ráda.” 2. “Já tady cvičím s panem terapeutem Lukášem. Chodí mě navštěvovat synové. Jsem tu spokojená.” 3. “Jsem tady spokojen. Dostal jsem se do dobrých rukou. To dělá velice moc, že jsem se dostal do místa, kde se cítím dobře.”

Domov se zvláštním režimem Beskyd je podporován i vedením města.

“Vedení města si je vědomo, že přibývá osob s alzheimerovou nemocí a ostatními typy demencí, proto jsme rádi, že právě Beskyd DZR poskytuje péči osobám s těmito nemocemi. V takovém to typu domova je důležité, aby byly zajištěny vhodné a bezpečné podmínky pro život uživatelů, aby v co největší možné míře odpovídaly jejich specifickým potřebám. Na rok 2019 získal domov Beskyd z Programu na podporu a rozvoj sociálních služeb částku ve výši 580 tisíc korun, dalších 50 tisíc korun bylo určeno na nákup postelí, a to z Programu na podporu projektů v oblasti zdravotnictví. Jak jsem již říkal, je zřejmě, že populace stárne a bude přibývat více osob jak se stařeckou demencí, tak alzheimerovou nemocí, na což se ale připravujeme a pamatuje na to i Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 až 2021, který připravil odbor sociálních služeb a byl schválen zastupiteli města,” sdělil náměstek primátora Frýdku-Místku Marcel Sikora.

Bližší informace o Domově se zvláštním režimem Beskyd zájemci naleznou na webových stránkách www.beskydfm.cz.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy