Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Čistota města na první místě, lidé ve Frýdku-Místku hodnotili práci technických služeb

Technické služby města opět testovaly spokojenost občanů s poskytovanými službami. Lidé se měli možnost formou dotazníku vyjádřit k úrovni veřejné zeleně, pořádku ve městě nebo třeba ke stavu chodníků.

Druhý srpnový týden prováděly Technické služby každoroční průzkum spokojenosti občanů města se službami, která tato společnost poskytuje. Dvě tazatelky se dotazovali kolemjdoucích na hlavní činnosti, ke kterým patří údržba zeleně, údržba komunikací, čištění města, údržba veřejného osvětlení i městského mobiliáře. Ve všech těchto oblastech si daly Technické služby za cíl, aby spokojenost byla minimálně 75 procentní.

“Musím říct, že největší radost máme už potřetí po sobě z čistoty města, kde hodnoty dosáhly 91,5 procenta, což je fantastické číslo. Mezi 80 až 90 procenty se pohybuje úroveň veřejného osvětlení, ať to jsou nasvícení přechodů, historických částí města a téměř k 90 procentům se blíží vánoční výzdoba, která během posledních tří let zaznamenává tato vysoká čísla. Z čeho máme asi největší radost, je výrazný nárůst spokojenosti v oblasti městského mobiliáře, tam to číslo dosáhlo asi 76 procent. Je to dle našeho názoru výsledek toho, že město dává vysoké prostředky do údržby, nových laviček či oprav autobusových zastávek. byla tam drobná přání v některých lokalitách na výměnu laviček či opravu zastávek, takže na to se v příštím roce budeme snažit reagovat,” uvedl předseda představenstva TS F-M Jaromír Kohut.

Malý pokles spokojenosti zaznamenaly Technické služby v oblasti zeleně, kde ubyly zhruba čtyři procenta oproti letům předcházejícím.

“Je to asi následek letošního charakteru počasí, kdy probíhaly bouřlivé diskuze, jestli sekat nebo nesekat travnaté plochy, ale nicméně i tak ve Frýdku 76 procent, v Místku 85 procent vysoce převažuje tu naši cílovou hodnotu. Co se dlouhodobě nedaří, je úroveň parkovišť, kde to číslo opětovně nepřesáhlo ani 50 procent, byť se město snaží plochy rozšiřovat. Ten hlavní problém je nedostatek parkovacích ploch. Víme, že letos se postavilo nové parkoviště na ulici 28. října a tento trend bude muset pokračovat. Musím poděkovat občanům, kteří se toho průzkumu zúčastnili, i těm, kteří nás pochválili, protože 21 a půl procenta lidí zaznamenalo celkové zlepšení technických oproti předcházejícím letům, z čehož máme velkou radost,” řekl Kohut.

“Já jsem velmi rád, že ty výsledky jsou zase lepší, tzn. že občané města jsou spokojenější než v předchozích letech s činností Technických služeb. Je to taky dáno tím, že my po každém tom vyhodnocení si sedneme s představenstvem společnosti a probíráme jednotlivé úkoly, které plní, od čištění chodníků po dělání asfaltových silnic až po údržbu zeleně. Snažíme se vycházet obyvatelům města vstříc, aby byli spokojenější,” sdělil primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Kompletní výsledky letošního průzkumu i celkový vývoj společnosti od roku 2004 do současnosti v rámci testování spokojenosti zájemci naleznou na webových stránkách Technických služeb.
AGRICOOP Třinec a.s., kravín Vendryně
Vendryně
od 19 000 do 20 000 Kč/měsíc

Detail

Česká distribuční k.s. - pracoviště Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
od 3 800 do 7 600 Kč/měsíc

Detail

Active Colour s.r.o. - pracoviště
Frýdek-Místek
od 3 620 Kč/měsíc

Detail

Dnešní premiéry

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků