Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Pasportizační středisko eviduje ve Frýdku-Místku každý metr cesty, počty zeleně i dalšího majetku

Přesný počet stromů a keřů, délka komunikací nebo například počty herních prvků na dětských hřištích. To jsou údaje, které ve Frýdku-Místku postupně vytvářejí technické služby v rámci pasportizace majetku. Evidence se vede nejen o počtech, ale také o aktuálním stavu. Údaje pak lépe pomohou například při údržbě.

Pečlivá práce s mapou, fotografiemi a důležitými údaji. Pasportizační středisko technických služeb denně zadává do systému údaje doslova o všem, co se musí udržovat. Cesty, zeleň, městský mobiliář, veřejné osvětlení i herní prvky na dětských hřištích.

Klára Kahánková, pasportizační technik TS F-M: "Moje práce je aktualizace pasportu místních komunikací. Dostávám podklady od provozu, co provedou, co se týká údržby komunikací nebo nové výstavby a podle toho to zaznamenávám buď podle zaměření nebo i vlastně v terénu fotkami."
Eliška Kubincová, pasportizační technik TS F-M: "My jsme teďka vlastně dokončili pasport zeleně, aktualizaci a v tuto chvíli je mým hlavním úkolem obnovování dat, které dostáváme vlastně od města. Takže zanášení nových výsadeb, které jsou prováděné v tuto roční dobu. Ještě jsou pořád aktuální kácecí práce, nějaké ořezy a úpravy keřových skupin, takže tohle všechno se vlastně na základě předaných dat zanáší do pasportu zeleně."
Martina Mamulová, pasportizační technik TS F-M: "Mou náplní je pasport městského mobiliáře a pasport dětských hřišť a sportovišť. Zavádím veškeré nové údaje do tohoto pasportu a přidávám k tomu fotografie a plus technický stav k těmto prvkům."

Dat je opravdu hodně a například jen pasport zeleně se do systému naváděl tři roky.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Udržujeme plochu zhruba 224 hektarů zeleně, z toho je 20 hektarů parková část, necelých 7 hektarů zeleně na hřbitovech, 160 hektarů na sídlištích, dočtou se tam, že město má zhruba necelých 17 tisíc solitérních stromů, na nějakých 22 hektarech se rozprostírají keřové výsadby. Co se týče těch komunikací, zhruba 413 kilometrů. Máme tady 75 různých lávek, propustků, mostků, necelých 1700 prvků městského mobiliáře, z toho podstatná část jsou lavičky, které jsou v počtu 1400."

Každý prvek jen navíc hodnocený bodovou stupnicí, která určitě jeho aktuální technický stav. Pravidelně se totiž dělají i kontroly kvůli plánovaným opravám.

Jaromír Kohut, ředitel TS F-M: "Jen pro zajímavost, v loňském roce jsme realizovali 315 oprav na dětských prvcích, 39 certifikovaných hřišť, z toho přes 400 certifikovaných prvků, nějakých 160 necertifikovaných, takže jsou to zajímavé statistické údaje."
Michal Pobucký, primátor Frýdku-Místku: "Vše je zavedeno do evidence, do toho pasportu, máme to online, digitálně a mohou k tomu přistupovat jak zaměstnanci technických služeb, tak i zaměstnanci magistrátu. Do budoucna bychom byli rádi, kdybychom tyto data mohli udělat i pro veřejnost, například pro budoucí stavebníky, když budou chtít například stavět dům nebo cokoliv dalšího, tak se pouze podívají online a zjistí, zda-li tam jsou nějaké věci zavedené do pasportu, mají tam nějaká omezení, ochranná pásma a podobně."

Pasportizační středisko funguje na technických službách od roku 2017.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy