Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ve Frýdku-Místku se vysadilo přes sto nových stromů a keřů

Téměř 100 nových stromů a keřů různých druhů. Podpora výsadby dřevin na soukromých pozemcích. Ale i obnova parku kolem baziliky Navštívení panny Marie. To je aktuální výčet prací, které se ve Frýdku-Místku před vánočním obdobím v rámci nové výsadby stihly realizovat.

Na konci září probíhala v parku kolem baziliky ve Frýdku-Místku postupná likvidace vzrostlých stromů ve špatném stavu.

Michal Bučko, asistent děkanátu Frýdek: "Jsme opravdu už měli obavu toho, aby nedošlo třeba ke zranění. Protože nejednou se stalo, že spadla větev. Nebo celý strom dokonce. Takže nechali jsme udělat průzkumy, biologické, dendrologické."
Ladislav Lisztwan, arborista, Svobodné zahrady Klus: "Opravdu jak jsme teď řezali ty stromy, tak jsou hodně poškozené. Sami vidíte, některé stromy mají proschlé koruny. A to velmi, takže je to skoro jasné. Ty stromy by tady mohly sice ještě být, ale myslím si, že tady hrozilo nebezpečí pádu."
Petr Korč, primátor Frýdku-Místku: "Odborná firma poté, co vlastně už byli v ohrožení i návštěvníci a byl uzavřený i park, protože ty stromy byly opravdu nemocné, často i mrtvé, padaly obrovské kusy větví. Tak se farnost rozhodla, že provede kompletní revitalizaci toho parku. Čili odborníci, dendrologové a tak dále, určili stromy, které opravdu už nepřežijí, které už jsou na konci svého života a jsou nebezpečné a došlo k velké úpravě toho prostranství a bylo vysazeno myslím, že 38 vzrostlých stromů. Na tom projektu se podílelo mnoho subjektů a samozřejmě i město Frýdek-Místek."

Nově arboristé vysázeli vzrostlé lípy, jírovce, duby, buky, habry a javory. Celkově vyšla obnova stromů na 1,1 milionu korun, z toho 700 tisíc hradila evropská dotace. Město přispělo částkou 200 tisíc. Za poslední měsíce se ve Frýdku-Místku vysadila už další stovka nových stromů.

Petr Korč, primátor Frýdku-Místku: "Město klade velký důraz na to, jak bude vypadat veřejný prostor. Jak budou vypadat sady, parky a obecně výsadba ve městě. A vedle tradiční podzimní výsadby, kterou provádí technické služby, došlo i k několika dalším rozhodnutím, které obnovu té zelené části města podporují. Na jedné straně je to dotační program. V rámci kterého mohou požádat i občané města o výsadbu stromů na svých pozemcích, které jsou v katastru města. A které doplní ty současné park a sady o tu výsadbu a zároveň vnímáme i některé větší zásah, které obnovují ty dřeviny. Tak aby pořád v tom městě byly zdravé."

Na soukromých pozemcích bylo vysazeno několik desítek stromů. Ať už ovocné nebo červenolisté buky, hlohy, jedle, douglasky a také lípy. Nových výsadeb stromů a keřů se dočká i arboretum. Z listnáčů budou vysazeny olše, topol, z jehličnatých stromů mohutné douglasky a modříny. Keřové patro se rozroste o nové druhy okrasných hortenzií, vilínů, kalin, ořechoplodců a přibydou také druhy ovocné.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy