Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nemocnice v Havířově zcela zmodernizovala urgentní příjem

  • Havířov,

Nemocnice jsou pro mnohé lidi velkým bludištěm. To si uvědomili i v Havířově, kde naprosto změnili systém při návštěvě pacienta. Urgentní příjem prošel vizuální i technologickou modernizací.

Nemocnice v Havířově zmodernizovala urgentní příjem. Pacient už nemusí přemýšlet, na koho se má se svým zdravotním problémem obrátit. Při vstupu se pacienta ujme pracovník, který ho nejdříve navede k vyvolávacímu systému.

Lenka Škutová, vedoucí sestra urgentního příjmu NsP Havířov: “Následně je přivolán k recepci, kde je zapsán do příslušné ambulance, jsou mu změřeny základní fyziologické funkce a následně odeslán do ambulance, kde sestra odvádí pacienta a kde předá dokumentaci sestře daného pracoviště a tam už je o pacienta postaráno. Odpadlo teda to, že pacient už nebloudí, neposílají si ambulance mezi sebou pacienta, ale opravdu už při prvním kroku je pacient zaznamenán, je ve vyvolávacím systému, tak vidíme jeho cestu, kde putoval, jak dlouho čekal atd.”

Každý pacient dostane také identifikační náramek, aby při ošetření nemohlo dojít k záměně pacienta.

Martin Sedláček, náměstek pro léčebnou péči NsP Havířov: “Pacient je zaevidován do nemocničního informačního systému na recepci a každý pacient dostává náramek na ruku, se kterým prochází celým komplexem, včetně hospitalizace. Je to další bezpečnostní prvek v případě, že by se pacientovi během pobytu mohlo přitížit a nějakým způsobem by byla omezena komunikace, tak díky tomu náramku už ho máme jednoduše identifikovatelného.”

V prostorách vznikla také nová šatna, kde se v případě hospitalizace pacient převleče a následně je sanitářem doprovozen až na dané oddělení.

anketa: “Překvapilo mě to tím, že jsem nemusela čekat dlouho než se mě někdo ujal, ošetřil a celkově je to tahy hezčí, než to staré. A také se mi líbilo, že mě všude doprovázeli a nemusela jsem nikde po nemocnici bloudit.”

Jak se vám tady věnovali na tom urgentním přijmu?

anketa: “Musím říct, že velmi dobře. Bylo mi vše jasné.”

Urgentní příjem funguje 24 hodin denně.

Renata Tydlačková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NsP Havířov: “Tato změna se připravovala dlouho a jsme za ni rádi a znamenalo to i navýšení personálu ošetřovatelského, protože bez personálu, bez lidských zdrojů bychom tuto změnu nemohli realizovat. To navýšení bylo v tom smyslu, že zůstalo stávající pracoviště interní části, boxů, kde se starají přímo o ty pacienty v boxech sestřičky a tady jsme museli přijmout nové kolegy a kolegyně.”

Zdravotníci mají i díky novému systému přehled o pohybu sanitních vozů.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy