Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířov zhodnotí účelnost sociálních služeb a aktivit, připraví nový komunitní plán

  • Havířov,

Havířov má sociální služby na vysoké úrovni. Přesto nastal čas na jejich zhodnocení a některé změny. Na tvorbě nového komunitního plánu se budou moci podílet i samotní obyvatelé města. Více už v rozhovoru s náměstkyni primátora Stanislavou Goreckou.

Zastupitelé na svém posledním zasedání odsouhlasili záměr zpracování nového Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit. Potřeba podívat se na některé služby vyplynula zejména ze zkušeností posledního roku.

Stanislava Gorecká (ANO), náměstkyně primátora: “Pandemická situace zasáhla do celého života lidí a vlastně do sociálních služeb také, takže v tuto chvíli mohu říct, že některé sociální služby mohou být poskytovány jinou formou, lepší formou a vždycky se budeme snažit, aby to bylo prospěšnější pro cílového klienta. Může se stát, že se zjistí, že některá sociální služba je méně potřebná. Nicméně už teď víme, že jsou sociální služby, které bychom tady potřebovali a vlastně i ta pandemická situace nám ukázala na to, že s tím budeme muset něco dělat, že se s tím musíme nějak poprat.”

Můžete být trošičku více konkrétní, které služby zachováte a které chcete třeba transformovat nějakým způsobem?

Stanislava Gorecká (ANO), náměstkyně primátora: “Určitě nedojde k rušení žádných pobytových sociálních služeb, to žádném případě, protože ty pobytové sociální služby jsou všechny využívané na 100 procent, já bych řekla na 120 150 procent. Nicméně opravdu některé sociální služby si zaslouží transformaci a už jsem hovořila i s panem ředitelem Kolondrou, ředitelem Armády spásy tady v Havířově, o možné transformaci třeba Azylového domu pro rodiny s dětmi, protože a to je náš společný názor, děti by neměly žít na azylových nebo v azylových domech, už toto je jakási negativní nálepka pro to dítě, ale měly by žít v klasických bytech. Takže pokud se nám podaří nějakou formou transformovat takový azylový dům do podoby bytové, tak bych byla velmi ráda a myslím si, že by to bylo ku prospěchu všech. Nejenom těch dětí, těch hlavně, ale i těch rodičů, kteří do toho azylového domu musí z nějakého důvodu jít.”

V Havířově také spousta poradenských center. Není náhodou těch poradenských center až moc a nebo naopak málo?

Stanislava Gorecká (ANO), náměstkyně primátora: “Co se týče poradenských center, pokud jsou zaměřená na konkrétní uživatele, na konkrétní klienty a poskytují i přímou péči, tak si myslím, že by mělo dojít k zachování. Mohu zmínit třeba Centrum protidrogové pomoci, které je na Šumbarku nebo Odborné sociální poradenství pro rodiny s dětmi, které jsme teď kapacitně i navyšovali. Zase na druhou stranu existují sociální služby nazvané jako odborné sociální poradenství a může být pro seniory, pro rodiny s dětmi obecně a to si troufnu říct, že tuto činnost zastanou jednak Sociální služby města Havířova, ale ve velké míře samozřejmě zaměstnanci magistrátu - odboru sociálních věcí. Tam jsou kolegyně velmi fundované, vlastně i kolegové, protože jsou tam dva kolegové, takže jsou velmi fundování. Vyznají se, znají provázanost a to nejenom na problematiku jedné cílové skupiny, ale v podstatě celého širokého spektra těch cílových skupin a dokážou ty sociální služby nebo to odborné poradenství pojmout šíře.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy