Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Havířov je dalším městem zapojeným do projektu Clairo

  • Havířov,

Havířov je dalším městem, které se zapojilo do projektu Clairo. Smyslem projektu je měření koncentrací látek v ovzduší, na které bude navazovat plánování a způsob výsadby vhodného typu zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.

Tento v podstatě nenápadný senzor umístěny na stožáru monitoruje základní znečišťující veličiny ovzduší. V Havířově jsou nyní v rámci projektu Clairo rozmístěny tři. Město se tak řadí mezi další v Moravskoslezském kraji, kde probíhá unikátní výzkum, do kterého jsou zapojeny tři univerzity.

Jiří Bílek, garant projektu Clairo, institut environmentálních technologií VŠB-TUO: “Cílem projektu Clairo je ověření způsobilosti zeleně odstraňovat znečišťující látky z ovzduší za předpokladu, že se o tu zeleň staráme tak, aby prosperovala v oblastech, které jsou ekologicky dotčené. Následně stromy sledujeme jestli prosperují a fungují.”

Vysoká koncentrace prachu například způsobuje černání listů, rostliny neprospívají a časem umírají. V Havířově jsou nově senzory v Prostřední Suché, na Šumbarku a v lokalitě Podlesí.

Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí: “Vybrali jsme tyto lokality, aby jsme doplnili měření na stanicích, které jsou ve vlastnictví Českého meteorologického ústavu a Zdravotního ústavu, aby jsme měli lepší informace o kvalitě ovzduší na větším území města Havířova a dále jsme je vybrali v souladu s tímto projektem, aby až se bude provádět revitalizace v daných lokalitách zeleně, tak by jsme vybírali tu vhodnou zeleň a dávali jsme takové typy druhů stromů a keřů, které zlepší mikroklima v dané oblasti."

Na naměřené hodnoty se může jednoduše podívat i veřejnost, a to na stránkách floreon.eu

Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí: “Na území města Havířova uvidí takové malé kroužky, kde jsou ty senzory umístěné. Je to na ulici G. Svobody, Kpt. Jasioka a K. Světlé a tyto senzory měří základní veličiny, částice prachu. Potom jsou tam těkavé látky, oxidy dusíku, ozon. Ty hodnoty jsou s hodinovým zpožděním. Takže pokud si občané najedou na stránky v danou hodinu, která se jim objeví, tak v tu chvíli tam nejsou uvedené hodnoty, ale musí se podívat o hodinu zpětně.”


Projekt byl zahájen v roce 2018 a zapojila se do něj města Ostrava, Opava, Frýdek-Místek ,Karviná či Rychvald. Měření v Havířově bude probíhat do dubna příštího roku.

Nahlásit chybu
Renáta Smetanová - OMV ul. Moskevská
Havířov
od 22 000 do 25 000 Kč/měsíc

Detail

Úklid WAWA s.r.o.–Karviná
Karviná
od 3 000 do 10 000 Kč/měsíc

Detail

Ing. Alexandra Lisztwanová - polyfunkční dům Orlová
Orlová
od 120 do 135 Kč/hod.

Detail