Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Mezi bývalými doly František a Dukla postaví havířovská společnost CEVYKO moderní třídicí linku

Havířovská společnosti CEVYKO, což je Centrum pro využití komunálního odpadu, definitivně rozhodla, že třídicí linku postaví mezi bývalými doly. Projekt počítá i fotovoltaickou elektrárnou. Provoz by chtěla společnost spustit v roce 2026.

Havířov už několik let pracuje na projektu vybudování třídicí linky pro zpracování komunálního odpadu a založil společnost CEVYKO. Původně byla plánována realizace v průmyslové zóně Dukla, nakonec ale společnost postaví zařízení na rekultivovaném území v Havířově-Prostřední Suché mezi bývalými černouhelnými doly František a Dukla. Projekt vzniká na základě platné legislativy, která po roce 2030 stanovuje zákaz skládkování využitelných odpadů.

Jakub Chlopecký, projektový manažer společnosti CEVYKO: “Je to v územním plánu bráno jako těžký průmysl, lokalita je daleko od obydlí. Dopravní obslužnost bude maximalizována tak, aby se vyhnula veškerému možnému obydlí. Budeme dělat všechno, aby nebylo vůbec zatížené životní prostředí, protože to je zelený projekt. Tato lokalita nám nabízí rozvoj v rámci cirkulární ekonomiky a například obnovitelných zdrojů energie, vybudování velké fotovoltaické elektrárny, kde bychom mohli využívat tuhle energii v zeleném hospodářství.”
Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO: “Vznikne tady moderní technologické zařízení pro zpracování komunálního odpadu z měst a obcí, které se do projektu CEVYKO zapojily, nebo zapojí. Cílem toho je, abychom naplnili novou legislativu EU v ČR co se týče komunálního odpadu a hlavně, abychom docílili toho, co je hlavním cílem odpadového hospodářství v nadcházejícím období, tedy odklon od skládkování komunálních odpadů. Chceme pomocí tohoto zařízení maximalizovat množství komunálních odpadů, které budou předány k recyklaci, a ty které nebudou předány k recyklaci, ale lze je energeticky využít, tak abychom je předali do vhodného zařízení pro energetické využití. Tím se docílí toho, že na skládku půjde jen to, co je nevyužitelné.”

Třídicí linky na zpracování odpadu jsou už běžnou součástí odpadového hospodářství v Polsku, kde se havířovská společnost také inspirovala. CEVYKO však počítá s modernější technologií.

Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO: “Můžeme říct, že linka, která se nachází za námi v Bielsko-Bielej byla takovým prvotním impulsem k tomu, abychom se nad touto problematikou tímto směrem zamýšleli a ubírali. Tady jsme začali brát první zkušenosti a znalosti, jak to může fungovat, jak bychom to měli celé projektovat, stavět tak, abychom dosáhli toho, čeho chceme. To znamená, abychom maximalizovali množství odpadu, který přejde do recyklace a minimalizovali odpady, které odejdou na skládku. V následujících letech, co jsme poprvé navštívili tady tuto linku, jsme potom navštěvovali další linky, které byly už v novější době postaveny v Polsku, Německu, Norsku, Švédsku, Španělsku a podobně. Inspirovali jsme se linkami napříč Evropou tak, abychom získali co nejvíce zkušeností, vědomostí, abychom opravdu naši novou linku mohli postavit co nejlépe co nejfunkčnější a nejefektivnější.”

Projekt se bude realizovat zčásti na pozemcích města a společnosti ASENTAL.

Tomáš Neščák, mluvčí společnosti ASENTAL Group: “Těší nás, že se ve spolupráci s CEVYKO podařilo najít vhodné pozemky pro plánované vybudování Centra pro využití komunálního odpadu.”
Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Já jsem vděčný a chci poděkovat pánům z CEVYKA, že se podařilo dosáhnout smlouvu o smlouvě budoucí a že tato lokalita bude sloužit pro cirkulární ekonomiku a pro řešení odpadů v Havířově. Je to vlastně první krok k tomu, abychom udrželi cenu odpadu co možná nejnižší a tak, abychom se chovali správně, to znamená ekologicky.”

Projekt je jedním ze dvou, které jsou zahrnuté v plánu odpadového hospodářství MSK.

Ondřej Baránek (ANO), náměstek primátora: “Sesterský projekt vzniká v Ostravě pod společností OZO. Ten zahrnuje regiony Ostravska a Frýdeckomístecka. Ten projekt CEVYKA je projektovaný na 90 kilotun zpracování komunálního odpadu a pokud vím, tak ten sesterský v OZO je lehce o něco větší. Tam se jedná o asi 120 kilotun odpadu. V MSK celkově by měla být kapacita zhruba 250 tisíc tun odpadu.”

Zahájení výstavby plánuje CEVYKO v roce 2025. Uvedení centra do provozu pak v roce 2026.

Nahlásit chybu


K tématu
Amper Savings, a.s.- Bohumín
Bohumín
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Slezská bezpečnostní s.r.o. Bohumín
Bohumín
od 113 do 120 Kč/hod.

Detail

VKUS-BUSTAN s.r.o. Karviná
Karviná
od 9 450 do 14 180 Kč/měsíc

Detail
Mezi bývalými doly František a Dukla postaví havířovská společnost CEVYKO moderní třídicí linku
Vydáno 8. srpna 2022 11:32, Havířov, Bára Kelnerová
Havířovská společnosti CEVYKO, což je Centrum pro využití komunálního odpadu, definitivně rozhodla, že třídicí linku postaví mezi bývalými doly. Projekt počítá i fotovoltaickou elektrárnou. Provoz by chtěla společnost spustit v roce 2026.

Havířov už několik let pracuje na projektu vybudování třídicí linky pro zpracování komunálního odpadu a založil společnost CEVYKO. Původně byla plánována realizace v průmyslové zóně Dukla, nakonec ale společnost postaví zařízení na rekultivovaném území v Havířově-Prostřední Suché mezi bývalými černouhelnými doly František a Dukla. Projekt vzniká na základě platné legislativy, která po roce 2030 stanovuje zákaz skládkování využitelných odpadů.

Jakub Chlopecký, projektový manažer společnosti CEVYKO: “Je to v územním plánu bráno jako těžký průmysl, lokalita je daleko od obydlí. Dopravní obslužnost bude maximalizována tak, aby se vyhnula veškerému možnému obydlí. Budeme dělat všechno, aby nebylo vůbec zatížené životní prostředí, protože to je zelený projekt. Tato lokalita nám nabízí rozvoj v rámci cirkulární ekonomiky a například obnovitelných zdrojů energie, vybudování velké fotovoltaické elektrárny, kde bychom mohli využívat tuhle energii v zeleném hospodářství.”
Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO: “Vznikne tady moderní technologické zařízení pro zpracování komunálního odpadu z měst a obcí, které se do projektu CEVYKO zapojily, nebo zapojí. Cílem toho je, abychom naplnili novou legislativu EU v ČR co se týče komunálního odpadu a hlavně, abychom docílili toho, co je hlavním cílem odpadového hospodářství v nadcházejícím období, tedy odklon od skládkování komunálních odpadů. Chceme pomocí tohoto zařízení maximalizovat množství komunálních odpadů, které budou předány k recyklaci, a ty které nebudou předány k recyklaci, ale lze je energeticky využít, tak abychom je předali do vhodného zařízení pro energetické využití. Tím se docílí toho, že na skládku půjde jen to, co je nevyužitelné.”

Třídicí linky na zpracování odpadu jsou už běžnou součástí odpadového hospodářství v Polsku, kde se havířovská společnost také inspirovala. CEVYKO však počítá s modernější technologií.

Václav Zyder, ředitel společnosti CEVYKO: “Můžeme říct, že linka, která se nachází za námi v Bielsko-Bielej byla takovým prvotním impulsem k tomu, abychom se nad touto problematikou tímto směrem zamýšleli a ubírali. Tady jsme začali brát první zkušenosti a znalosti, jak to může fungovat, jak bychom to měli celé projektovat, stavět tak, abychom dosáhli toho, čeho chceme. To znamená, abychom maximalizovali množství odpadu, který přejde do recyklace a minimalizovali odpady, které odejdou na skládku. V následujících letech, co jsme poprvé navštívili tady tuto linku, jsme potom navštěvovali další linky, které byly už v novější době postaveny v Polsku, Německu, Norsku, Švédsku, Španělsku a podobně. Inspirovali jsme se linkami napříč Evropou tak, abychom získali co nejvíce zkušeností, vědomostí, abychom opravdu naši novou linku mohli postavit co nejlépe co nejfunkčnější a nejefektivnější.”

Projekt se bude realizovat zčásti na pozemcích města a společnosti ASENTAL.

Tomáš Neščák, mluvčí společnosti ASENTAL Group: “Těší nás, že se ve spolupráci s CEVYKO podařilo najít vhodné pozemky pro plánované vybudování Centra pro využití komunálního odpadu.”
Bohuslav Niemiec (KDU-ČSL), náměstek primátora: “Já jsem vděčný a chci poděkovat pánům z CEVYKA, že se podařilo dosáhnout smlouvu o smlouvě budoucí a že tato lokalita bude sloužit pro cirkulární ekonomiku a pro řešení odpadů v Havířově. Je to vlastně první krok k tomu, abychom udrželi cenu odpadu co možná nejnižší a tak, abychom se chovali správně, to znamená ekologicky.”

Projekt je jedním ze dvou, které jsou zahrnuté v plánu odpadového hospodářství MSK.

Ondřej Baránek (ANO), náměstek primátora: “Sesterský projekt vzniká v Ostravě pod společností OZO. Ten zahrnuje regiony Ostravska a Frýdeckomístecka. Ten projekt CEVYKA je projektovaný na 90 kilotun zpracování komunálního odpadu a pokud vím, tak ten sesterský v OZO je lehce o něco větší. Tam se jedná o asi 120 kilotun odpadu. V MSK celkově by měla být kapacita zhruba 250 tisíc tun odpadu.”

Zahájení výstavby plánuje CEVYKO v roce 2025. Uvedení centra do provozu pak v roce 2026.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/havirov/11000032746/mezi-byvalymi-doly-frantisek-a-dukla-postavi-havirovska-spolecnost-cevyko-moderni-tridici-linku