Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Moskevské ulici v Havířově se bude opravovat horkovod, proto se v lokalitě musely pokácet stromy

  • Havířov,

Když se pokácí vzrostlý zdravý strom, lidé to vnímají velmi citlivě. V Havířově jich nyní museli vykácet více než patnáct v jedné ulici. Odhaduje se, že ve městě roste až 30 procent stromů na zasíťovaných místech.

Stromy v Moskevské ulici byly vysázeny, když se Havířov stavěl. Nyní se musely pokácet, protože v lokalitě vede horkovod, na kterém se musí provést oprava.

Jana Návratová, vedoucí odboru životního prostředí: "Bohužel horkovod je umístěn v zelené ploše tak, že občané na ni vysadili stromy a tyto stromy v souladu s platnou legislativou společnost Veolia je oprávněná je pokácet, protože vyrůstají přímo na horkovodní síti a v jejím ochranném pásmu. V souladu s platnou legislativou oznámili, že budou kácet šestnáct stromů a keřů, které zde vyrůstají a musí být odstraněny.”
Jan Smola, odbor životního prostředí: “Tehdy ty informace skutečně nebyly k dispozici v takové míře a v takové kvalitě, jak je máme dneska a já osobně to nemám těm lidem vůbec za zlé, že na těch nevhodných místech ty stromy zasadili. Dělali to v dobré víře, chtěli okolí těch svých domů zkrášlit, chtěli to tam mít hezké. Sázeli, kde se dalo a po těch letech se přišlo na to, že tam je nějaká síť, kterou je nutné opravit a bohužel takový strom musí potom ustoupit.”

Lidé vnímají vykácení vzrostlých stromů nelibě.

anketa: “Moc se mi to nelíbí, protože tady bydlíme u lesa a je to pěkné tady ty stromy, ale slyšel jsem něco, že se tu dělá nějaké potrubí a že se vysází nové. Nevím, jestli je to pravda.”
anketa: “Je mi to líto, protože to jsme již před 50 lety sázeli nějaké stromy, takže se na to díváme, že je to škoda. Co se dá dělat. Budeme sázet nové.”

S výsadbou nových stromů to ale není tak jednoduché.

Jan Smola, odbor životního prostředí: "Tak to je velmi problematické. Vrátit stromy na ta místa, kde rostly, už nelze. Tam je tam síť, my to už víme. Máme tady dokonce takový speciální program, který nás informuje o tom, kde která síť v Havířově vede, takže my se toho i držíme. Je to velké plus, protože víme, kde vysazovat můžeme a kde je vysazovat nemůžeme. Pokud v těch lokalitách, kde se ty stromy musely odstranit, pokud tam najdeme nějaké místo, které by bylo pro výsadbu vhodné, tak ho samozřejmě zařazujeme do těch možností budoucích výsadeb. Tak ten problém se netýká jen našeho města Havířova, ale týká se všech měst, které jsou protkány hustou nejrozmanitější sítí. Jsou to horkovody, plynovody, vodovody, energovody a všechny tyto sítě mají svá ochranná pásma. A z těch zákonů energetických a jiných vyplývá, že stromy, které vyrůstají na těchto sítích, nebo v ochranných pásmech těchto sítí, tak mohou správci odstraňovat. Proto my v těchto případech nemůžeme bránit v kácení těchto stromů. Těch stromů, které je takto nutné vykácet je v Havířově hodně a my to odhadujeme na takových třicet procent. Samozřejmě ti síťaři se snaží přistupovat k té problematice obezřetně, citlivě. Takže i v těch případech, kdy vědí, že tam ty stromy jsou, tak je tam nechávají do té doby, než ty stromy začnou dělat opravdu nějaký vážný problém, kvůli kterému tu síť musí nechat opravit.”
Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy