Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

ZŠ a MŠ Prameny otevřela pro předškoláky Montessori třídu

  • Karviná,

Základní a Mateřská škola Prameny v Karviné se nově řadí mezi školská zařízení v republice nabízející rodičům alternativní způsob vzdělávání dětí v předškolním věku. Od září letošního roku začne jedna ze tříd mateřské školy využívat prvky Montessori pedagogiky.

V jedné ze tříd Mateřské školy Prameny se od tohoto školního roku budou děti nově vzdělávat podle Montessori pedagogiky.

Jan Wolf, primátor Karviné:Ta myšlenka vznikla v loňském roce, chtěli jsme rozšířit alternativu pro mateřské školy. Jsem rád, že paní ředitelka s panem náměstkem Andrzejem Bizoněm to vzali vážně a do roka jsem takovou třídu otevřeli. Věřím tomu, že rodičům i dětem se výuka bude líbit a budou spokojeni."

Třída se odlišuje od ostatních běžných tříd mateřských škol svým vybavením, místo hraček mají děti k dispozici vzdělávací pomůcky, rozvíjející jejich kreativitu, šikovnost a soběstačnost. Děti pracují individuálně nebo v kolektivu.

Pavlína Adamiecová, učitelka v Montessori třídě: "Máme tady děti od 2,5 let do 6 let a je to super, protože ty starší děti pomůžou mladším. Máme tady i funkční kuchyňku, takže si samy umyjí nádobí, nakrájí zeleninu, namažou pomazánku, učí se tím samostatnosti. Určitě to maminky doma přivítají.” 

V Karviné jde o pilotní projekt, do první otevřené Montessori třídy bude docházet dvacet žáků.

Jan Wolf, primátor Karviné: "Později fungování třídy vyhodnotíme a pokud o to budou mít rodiče zájem, budeme se snažit takových tříd otevřít více."

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy