Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Nahlédli jsme do tří historických domů na náměstí, které se opravují. Co se uvnitř děje?

  • Karviná,

Tři historické domy na Masarykově náměstí v Karviné, které byly dříve v majetku soukromníka, mnoho let chátraly. Město v roce 2017 domy odkoupilo a připravilo projekt k jejich znovuoživení. Rekonstrukční práce začaly na konci loňského roku.

 Na konci října převzala stavební společnost tři historické domy na Masarykově náměstí k jejich kompletní rekonstrukci. Práce běží podle harmonogramu.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: ” Musím říct, že to funguje perfektně, Jedeme ve velkém stylu, venku to sice není moc vidět, ale uvnitř ty práce probíhají hodně rychle.” 

Hned po předání staveniště začaly bourací práce.

Milan Válek, vedoucí projektu: “Na jednotlivých objektech jsme začali postupně odlehčovat konstrukci, abychom byli schopni demontovat stropní konstrukce. Oproti projektu byla změna ve skladbě podlah i samotné nosné konstrukce. Z toho důvodu ve spolupráci se statikem se navrhlo nové řešení stropních konstrurkcí. Máme připravenou výztuže na stropní konsturkce a na zpevnění některých pilířů.”

Kromě bouracích prací byly také zahájeny sanace trhlin a jejich stabilizace. Práce probíhají i v prvním patře, kde vzniknou nájemní jednotky.

Milan Válek, vedoucí projektu: "Nyní se nacházíme v domě popisném č.35, za mnou vidíte, že jsme rozebrali jak stropní konstrukce, nyní se chystáme budovat novou. Prvky, které jsou označeny zeleně, mají být pro potřeby stavby zachovány, jednak je to deštění oken, obložky u dveří, dveřní křídla, tady se také připravujeme na betonáž ocelobetonového stropu a nad námi, kde máme už částečně rozebraný krov, budeme dělat spřažené dřevěné stropy s ocelobetonovou deskou."

Na příští týden jsou naplánovány první betonáže a to jak v objektu č.33 tak č.35.

Milan Válek, vedoucí projektu: “Práce plánujeme etapovitě tak, abychom byli schopni maximálně využít kapacitu.” 

O průběhu rekonstrukce vás budeme pravidelně informovat.

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy