Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Přes stavbu obchvatu Karviné je vybudován speciální koridor pro pěší a cyklisty

  • Karviná,

Práce na obchvatu Karviné opět výrazně pokročily. S blížící se letní sezónou je u darkovského mostu nově s pomocí mobilního oplocení vybudován speciální koridor pro pěší a cyklisty, kterým se místní lidé bezpečně dostanou přes stavbu na Karvinské moře.

Stavba obchvatu se opět posunula a jeho nová podoba se zřetelněji rýsuje. Aktuálně na projektu pracuje celkem více než sedm desítek dělníků, strojníků a řidičů, kteří v první třetině obchvatu finišují s nejvyšší částí násypu, pokračovat budou pokládkou štěrkodrtí a mechanicky zpevněného kameniva. Rovněž se plánují termíny pokládky asfaltových vrstev.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti SKANSKA: "Máme téměř dokončenu osm set metrů dlouhou gabionovou stěnu o výšce až 5,5 metru a od letošního února už je funkční nové, asi kilometr dlouhé koryto darkovské Mlýnky. V poslední třetině trasy, kde budoucí obchvat protíná jezero Lodičky, pracujeme také na poslední vrstvě násypu a zahájili jsme práce na napojovacích rampách, které propojí nově budovanou I/67 s komunikací I/59 spojující Ostravu a Karvinou."

Intenzivně pokračují práce na mostech. U ocelovo-betonového mostu přes řeku Olši jsou hotové pilíře a opěry, tedy kompletní spodní stavba, a aktuálně probíhají práce na výrobě, předmontáži a montáži ocelové konstrukce.

Petra Havrlantová, zastupující mluvčí společnosti SKANSKA: "V rámci obchvatu budujeme nový silniční ocelobetonový most o 3 mostních polích a celkové délce 180 metrů, přičemž rozpětí hlavního mostního pole (nad řekou) je 70 metrů.V ocelové konstrukci mostu bude nakonec úctyhodných 820 tun oceli. Zároveň mostaři intenzivně pracují i na druhém mostním objektu – podchodu u lázní Darkov. Práce na podchodu jsme začali v březnu, máme hotovou základovou desku a teď bedníme základy a stěnu rámu."

S blížící se letní sezonou se stavba bude muset vypořádat s intenzivním pohybem veřejnosti, protože přes projekt vede trasa na oblíbené přírodní koupaliště. Zástupci vedení radnice proto jednali se stavbaři o tom, jak bezpečně zajistit lidem příchod na Karvinské moře.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora Karviné: “Máme teplo a spousta lidí chodí na Karvinské moře a řešíme styk stavby na moře. Podařilo se nám vyjednat s DIAMO, že lidé mohou parkovat u pomocného závodu volně, a potom mohou přecházet na moře, prosíme, aby dbali směrovek a dalších pokynů stavby, jak se na tomto území pohybovat tak, aby nedocházelo ke kolizím nebo nebezpečným věcem."

Bezpečně se na Karvinské moře dostanou i pěší a cyklisté.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora Karviné: “ŘSD společně se společností Skanska tvoří koridory, kudy se lidé mohou pohybovat, tak tady bych apeloval, aby tyto koridory byly dodržovány, protože se přeci jen nachází také na stavbě."

Na letní měsíce plánují stavbaři realizaci napojení obchvatu Karviné na stávající sil. I/67 na začátku stavby (tzn. ze směru od Českého Těšína). Provoz proto bude zhruba dva měsíce řízen kyvadlově pomocí semaforů.


Nahlásit chybu


K tématu
BĚLA - služby s.r.o. - okres Karviná
Karviná
od 3 000 do 13 000 Kč/měsíc

Detail

Úklid WAWA s.r.o.–Karviná
Karviná
od 3 000 do 10 000 Kč/měsíc

Detail