Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Opravy komunikací v Karviné běží naplno, přibývají i nová parkovací místa

Místní komunikace se i letos opravuji ve velkém. Práce probíhají od začátku stavební sezóny v různých částech města, někde i na etapy, třeba kvůli dopravní obslužnosti.

Miliony korun investuje Karviná každý rok do oprav komunikací a chodníků a také do výstavby a rozšíření parkovišť ve městě. Prioritně se opravují ty úseky, které po rekonstrukci dlouho volaly a působily řidičům i chodcům potíže.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Jako každý rok máme itinerář akcí, které budeme dělat podle plánovaného rozpočtu, udělalo se toho velká spousta. My neleníme, připravujeme akce na další období i příští rok, takže na koho se nedostalo a ví, že má problém s chodníkem nebo komunikací, nebojte se, máme v seznamu všechny tyto akce a postupně je budeme realizovat v tomto nebo následujících letech.” 

Opraveny byly povrchy kolem ZŠ Školská, tady byla dokončena i další etapa kolem mateřinky, nový povrch má i spojka k ulici Zahradní od hasičského záchranného sboru, dokončena byla i oprava povrchu po rekonstrukci vodovodu na ulici Husova a opravila se komunikace mezi rodinnými domy na ulici Podlesí.

Ač je náročné nacházet ve městě plochy vhodné k novým parkovacím místům kvůli zasíťování, v některých částech se podařilo nová parkovací místa zřídit nebo rozšířit.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "I v tomto duchu jsme zase pokročili, i když víme, že jich nebude nikdy dost, budeme v tom pokračovat i nadále."
Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "V letošním roce byla provedena výstavba parkoviště na ulici Divišova, kde bylo nově zřízeno 36 parkovacích míst, včetně nového kontejnerového stání, sadových úprav a opravy obslužné komunikace. V opravách parkovacích ploch budeme pokračovat i v následujícím období, nyní se jedná o úpravu povrchu na ulici Kašparové.” 

V první fázi bude opravena plocha pod kontejnerovým stáním a dešťové vpusti. Poté dojde k vyfrézování povrchu stávající parkovací plochy, nahrazen bude novým živičným povrchem včetně nového vodorovného značení.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: " V této souvislosti budeme žádat veřejnost o shovívavost, protože není možné tyto práce provádět po jednotlivých etapách. Frézovat se začne ve 34. týdnu, je to někdy kolem 22. srpna a jakmile bude provedeno frézování, bude provedena finální pokládka povrchu. Tyto práce by měly být ukončeny někdy kolem 29. srpna, to znamená, že v průběhu přibližně 7-10 dní bude toto parkoviště úplně uzavřeno.” 

V Karviné-Ráji je v současné době dokončena oprava komunikace v délce 222 metrů na ulici Olbrachtova.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "Je tady opraveno nejen podloží a povrch, ale i infrastruktura, která je pod touto komunikací. Zároveň s komunikací vzniklo 22 nových parkovacích míst, opět dojde k rozšíření parkování a je připravena infrastruktura na nové osvětlení poblíž parkoviště."

Do budoucna je v plánu oprava povrchu i na navazující ulici ve Svahu. Viditelný posun prací je i na rozsáhlé rekonstrukci ulice Březová.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "Práce na ulici Březová probíhají již několik týdnů. První úsek od ulice Božkova po ulici Dačického už byl zprovozněn, i když jde stále o stavbu, nicméně lidé tady už mají možnost parkovat a je zde volný průchod. V současné době probíhá nejdelší etapa od ulice Dačického po ulici Nejedlého, kde systém prací bude stejný jako v první etapě.”

V nejbližší době bude zahájena 3. etapa opravy ulice U Lesa a připravuje se oprava i na ulici Borovského v délce 600 metrů. Práce jsou naplánovány i na ulici Polská, podrobné informace připravujeme.

Nahlásit chybu


K tématu
VKUS-BUSTAN s.r.o. Karviná
Karviná
od 9 450 do 14 180 Kč/měsíc

Detail

Amper Savings, a.s.- Bohumín
Bohumín
od 25 000 do 30 000 Kč/měsíc

Detail

Slezská bezpečnostní s.r.o. Bohumín
Bohumín
od 113 do 120 Kč/hod.

Detail
Opravy komunikací v Karviné běží naplno, přibývají i nová parkovací místa
Vydáno 6. srpna 2022 14:08, Karviná, Monika Danková
Místní komunikace se i letos opravuji ve velkém. Práce probíhají od začátku stavební sezóny v různých částech města, někde i na etapy, třeba kvůli dopravní obslužnosti.

Miliony korun investuje Karviná každý rok do oprav komunikací a chodníků a také do výstavby a rozšíření parkovišť ve městě. Prioritně se opravují ty úseky, které po rekonstrukci dlouho volaly a působily řidičům i chodcům potíže.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "Jako každý rok máme itinerář akcí, které budeme dělat podle plánovaného rozpočtu, udělalo se toho velká spousta. My neleníme, připravujeme akce na další období i příští rok, takže na koho se nedostalo a ví, že má problém s chodníkem nebo komunikací, nebojte se, máme v seznamu všechny tyto akce a postupně je budeme realizovat v tomto nebo následujících letech.” 

Opraveny byly povrchy kolem ZŠ Školská, tady byla dokončena i další etapa kolem mateřinky, nový povrch má i spojka k ulici Zahradní od hasičského záchranného sboru, dokončena byla i oprava povrchu po rekonstrukci vodovodu na ulici Husova a opravila se komunikace mezi rodinnými domy na ulici Podlesí.

Ač je náročné nacházet ve městě plochy vhodné k novým parkovacím místům kvůli zasíťování, v některých částech se podařilo nová parkovací místa zřídit nebo rozšířit.

Lukáš Raszyk, náměstek primátora: "I v tomto duchu jsme zase pokročili, i když víme, že jich nebude nikdy dost, budeme v tom pokračovat i nadále."
Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "V letošním roce byla provedena výstavba parkoviště na ulici Divišova, kde bylo nově zřízeno 36 parkovacích míst, včetně nového kontejnerového stání, sadových úprav a opravy obslužné komunikace. V opravách parkovacích ploch budeme pokračovat i v následujícím období, nyní se jedná o úpravu povrchu na ulici Kašparové.” 

V první fázi bude opravena plocha pod kontejnerovým stáním a dešťové vpusti. Poté dojde k vyfrézování povrchu stávající parkovací plochy, nahrazen bude novým živičným povrchem včetně nového vodorovného značení.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: " V této souvislosti budeme žádat veřejnost o shovívavost, protože není možné tyto práce provádět po jednotlivých etapách. Frézovat se začne ve 34. týdnu, je to někdy kolem 22. srpna a jakmile bude provedeno frézování, bude provedena finální pokládka povrchu. Tyto práce by měly být ukončeny někdy kolem 29. srpna, to znamená, že v průběhu přibližně 7-10 dní bude toto parkoviště úplně uzavřeno.” 

V Karviné-Ráji je v současné době dokončena oprava komunikace v délce 222 metrů na ulici Olbrachtova.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "Je tady opraveno nejen podloží a povrch, ale i infrastruktura, která je pod touto komunikací. Zároveň s komunikací vzniklo 22 nových parkovacích míst, opět dojde k rozšíření parkování a je připravena infrastruktura na nové osvětlení poblíž parkoviště."

Do budoucna je v plánu oprava povrchu i na navazující ulici ve Svahu. Viditelný posun prací je i na rozsáhlé rekonstrukci ulice Březová.

Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku: "Práce na ulici Březová probíhají již několik týdnů. První úsek od ulice Božkova po ulici Dačického už byl zprovozněn, i když jde stále o stavbu, nicméně lidé tady už mají možnost parkovat a je zde volný průchod. V současné době probíhá nejdelší etapa od ulice Dačického po ulici Nejedlého, kde systém prací bude stejný jako v první etapě.”

V nejbližší době bude zahájena 3. etapa opravy ulice U Lesa a připravuje se oprava i na ulici Borovského v délce 600 metrů. Práce jsou naplánovány i na ulici Polská, podrobné informace připravujeme.

Zdroj: https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000032670/opravy-komunikaci-v-karvine-bezi-naplno-pribyvaji-i-nova-parkovaci-mista