Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V Karviné se konal miniveletrh sociálních služeb

  • Karviná,

Karvinský odbor sociální magistrátu města zorganizoval na centrální tržnici pro širokou veřejnost miniveletrh, kde se poskytovatelé sociálních a návazných služeb společně prezentovali. Návštěvníci tak mohou získat na jednom místě potřebné informace k různým službám ve městě a měli možnost zakoupit si výrobky uživatelů.

Miniveletrh se zařadil mezi pravidelné akce, které Odbor sociální Magistrátu města Karviné pořádá. Je součástí projektu Sociální služby na dlani, kterým se město připojuje k celorepublikovému Týdnu sociálních služeb.

Jana Gavlovská, vedoucí odd. sociálního plánování a podpory: "Jsou tu veškeří poskytovatelé sociálních služeb, které v Karviné máme a občané zde mohou zhlédnout letáčky i výrobky klientů a dozvědět se, co který služba nabízí, co od ní můžou očekávat a kde ji najdou."
anketa: návštěvnice veletrhu: "Byla jsem na měření tlaku, jsem moc ráda za to, teď se jdu podívat na výrobky, že bych si mohla něco koupit.”  "To je výborný nápad, my starší, když je něco pohromadě, tak toho využijeme."


Na miniveletrhu se prezentovala například společnost pro podporu lidí s mentálním postižením, i v Karviné má svou pobočku. Pomáhá vyplňovat jejich volný čas prostřednictvím kreativních i sportovních kroužků.

Petr Vaněk, sportovní referent: "Je to ve zkratce SPMP, pobočný spolek Karviná, je to společnost s celostátní působností a my máme sídlo v Karviné-Ráji, ve školce, máme tam klubovnu, místnost, kde se scházíme. Prezentujeme se tvorbou, co dělají maminky s dětmi na kreativních dílnách."

Své služby tady lidem nabízela i Slezská humanita, která má v Karviné dům s pečovatelskou službou. 

Svůj stánek tady měla i Střední zdravotnická škola. Studentky tady názorně lidem přibližovali náročnost pohybu ve stáří pomocí speciálního obleku.

Terezie Poláková, studentka 4. ročníku SZŠ Karviná: "Moje spolužačka má na sobě gerontooblek, To je oblek, který simuluje stáří a potíže spojené se stářím. Má brýle, které simulují zákal, vidí hůř a taky hůře chodí, protože má zátěž, závaží a hůlku.” 
Michaela Navrátilová, studentka 4. ročníku SZŠ Karviná: "Mám na sobě zátěže a cítím se v tom dost špatně a skoro nic nevidím. Dá se v tom hýbat, ale je to fakt obtížné.”
Petra Kitliňská vyučující odborných předmětů SZŠ Karviná: "Kromě gerontoobleku nabízíme zájemcům možnost měření hladiny krevního cukru, saturaci organismu kyslíkem, měříme krevní tlak a také nabízíme možnost klientům, kteří pečují o nemohoucí, imobilní, tak se mohou inspirovat a doplnit si informace k polohování a využití polohovacích pomůcek.” 

Ve stánku pečovatelské a asistenční služby se lidé mohli seznámit nejen se samotnou službou, ale i s půjčovnou kompenzačních pomůcek. Tam se také mohli podívat, jak pomůcky fungují.

Romana Zajícová, sociální pracovník pečovatelské a asistenční služby: "Jsou to mechanické invalidní vozíky, chodítka dvoikolová, tříkolová, čtyřkolová, desky na vanu, sedačky do vany, nástavce na toaletu. Prezentujeme i vaničku na hlavu, což děvčata používají, když vykonávají službu.” A seznámit se lidé mohli i centrem pro neslyšící a nedoslýchavé se sídlem v Ostravě. Službu tlumočnictví nabízí bezplatně v celém kraji.

Karolína Kalíšková, tlumočnice českého znakového jazyka: "Také klienti za námi mohou přijít s tím, že potřebují nějaké základní sociální poradenství a zaměřujeme se na tlumočnickou službu. Naše centrum také pořádá kurzy znakového jazyka, otevírá se v říjnu, takže kdo má zájem, může přijít. "


V rámci týdne sociálních služeb se také konaly dny otevřených dveří, budou oceněni nejlepší sociální pracovníci a také se od 12. října v městském informačním centru uskuteční výstava výrobků klientů sociálních služeb.

Nahlásit chybu


K tématu
Správa železnic, státní organizace Bohumín
Bohumín
od 30 000 Kč/měsíc

Detail

TEDOM a.s. - Bohumín Vrbice
Bohumín
od 32 000 do 35 000 Kč/měsíc

Detail

Hakan Foods s.r.o.Karviná
Karviná
od 19 700 Kč/měsíc

Detail