Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

V rámci „Dnů proti vandalismu“ se školáci zapojili do úklidu

  • Stonava,

Stonavští žáci mají za sebou projekt – Dny proti vandalismu. Rozdělen byl do několika fází.

Dny proti vandalismu. Projekt stonavské základní školy, který se u školáků setkal s velkým ohlasem. Byli to právě oni, kdo na projevy vandalismu ve škole i v obci upozornil.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Samy děti začaly upozorňovat na projevy vandalismu. Byl to impuls pro naši metodičku prevence, paní učitelku Huplíkovou, aby rozjela akci Dny proti vandalismu.“

Vše začalo třídnickými hodinami. Poté školáci vybaveni fotoaparáty monitorovali projevy vandalismu nejen ve svých třídách ale i po celé obci.

Marie Huplíková, výchovná poradkyně ZŠ Stonava: „Tyto úlovky potom zúročili na výstavce, kterou tady vidíte kolem mě. Včera ve škole vytvářeli výtvarné projekty, kde vyjadřovali svůj názor, jak se dívají na vandalismus a na to, jak ta obec bez těch vandalů by byla mnohem hezčí.“
anketa, žáci ZŠ Stonava: „My jsme fotili různé grafity na zastávkách.“ „Fotili jsme grafity a odhozené odpadky.“

Školáci navíc sami přiložili ruku k dílu a vrhli se do úklidu.

Milada Heimerová, ředitelka ZŠ a MŠ Stonava: „Ve třídách to vonělo čisticími prostředky, lavice se leskly a dokonce na podlaze zmizely skvrny. Myslím si, že i obyvatelé Stonavy si museli všimnout, že děti prošly a vysbíraly odpadky. Hodně nápadnou změnou prošla autobusová zastávka u školy, kterou žáci natřeli.“
anketa, žáci ZŠ Stonava: „Uklízeli jsme naši třídu a pak okolo haly a PZKO.“ „Včera jsme uklízeli třídu, potom jsme šli ven a sbírali odpadky.“ „Byli jsme čtyři, co jsme natírali zastávku pod naší školou, která byla posprejovaná.“
Marie Huplíková, výchovná poradkyně ZŠ Stonava: „Za sebe jsem byla překvapená. Děti pracovaly s nadšením a měly radost z toho, že se jim daří. Že mají pěknou čistou třídu a i venku, když jsme sbírali odpadky, tak se předháněly, kdo co posbírá.“
Ondřej Feber (ANO), starosta Stonavy: „Velice si považuji toho, že ve škole přišli s takovým nápadem. Není to poprvé, je to už taková tradice, kdy si děti všímají toho nepěkného, co kolem nás je. Jsem plný dojmů z toho, že máme Stonavu zase čistou.“

Projekt Dny proti vandalismu vyvrcholil sportovním dopolednem plným různých aktivit. Svůj prostor ve sportovní hale měly také školní kroužky. Názorně tak všichni viděli, jakým způsobem lze trávit svůj volný čas.

Nahlásit chybu
V-TRADE, s.r.o. - Bohumín
Bohumín
od 3 200 Kč/měsíc

Detail

Hakan Foods s.r.o.Karviná
Karviná
od 19 700 Kč/měsíc

Detail