Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Powstał Klub Jachting Cierlicko Polonia

  • Stonava,

Klub Jachtowy w Cierlicku zaczął pisać nową kartę historii. Wszystko dlatego że jego członkami jest również kilku zaolziańskich Polaków, którzy w czerwcu założyli tu sekcję polonijną i zapisali się do Międzynarodowej Federacji Polonijnych Klubów Żeglarskich.

Leszek Ćmok, członek Klubu Jachtowego Cierlicko Polonia: „Oficjalnie nazywa się Klub Jachting Cierlicko Polonia i zrzesza dziewięciu członków, którzy należą do tej Polonii i wyjeżdżają na różne rajdy polonijne.“

Międzynarodowa Federacja Polonijnych Klubów Żeglarskich powstała trzy lata temu w Szwecji.

Leszek Ćmok, członek Klubu Jachtowego Cierlicko Polonia: „Federacja powstała praktycznie z klubu skandynawskiego i myślę jeszcze klubu z Chicago, zaczęli współpracować, organizować różne akcje, potem dołączyły kluby z Danii, ze Szwecji, dwa kluby z Austrii, z Niemiec i jeszcze, myślę, kanadyjski tam jest, teraz jesteśmy my, klubem ostatnio zapisanym, a myślę, że mają się zapisać jeszcze Szwajcarzy.“

Do Federacji zgłosiło sią już osiem polonijnych klubów. Zjazd Federacji odbył się w czerwcu w Gdyni w trakcie III Światowych Mistrzostw Żeglarskich. W zjeździe, tak samo jak w zawodach, uczestniczył Bogdan Kokotek. Startował w zwycięskiej załodze Boconowic, która korzystała jednak z wypożyczonego sternika.

Bogdan Kokotek, członek Klubu Jachtowego Cierlicko Polonia: „Ten sternik zna akwen, zna wiatry, jest doświadczony w tym miejscu, no i jest też zaznajomiony lepiej z łódką, z tą klasą łódki, także prościej i lepiej się pływa. Myśmy w tym roku wykorzystali tę szansę pożyczenia sternika, ale też zdecydowaliśmy się z kolegami z Boconowic, bo tylko w tym roku oni brali udział, dwie załogi, że w przyszłym roku już własnymi siłami popłyniemy.”

Bo rok temu - jako jedna z niewielu - w ten właśnie sposób popłynęła załoga z Cierlicka. Tym razem o macierzystym porcie Bogdana Kokotka przypominał przynajmniej klubowy proporczyk.

Bogdan Kokotek, członek Klubu Jachtowego Cierlicko Polonia: „Jestem członkiem Klubu, zresztą ta sekcja polska naszego Klubu Jachtowego w Cielicku jest właśnie członkiem tej federacji klubów polonijnych na całym świecie, więc trzeba było zaznaczyć obecność Cierlicka.”

Członkostwo w międzynarodowej federacji otwiera przed cierlickimi żeglarzami nowe możliwości odkrywania świata.

Bogdan Kokotek, członek Klubu Jachtowego Cierlicko Polonia: „Może urodzi się z tego taka współpraca, że będziemy mogli z tego korzystać w tym sensie, że będziemy mogli się wymieniać łódkami, wyjeżdżać na rejsy nawet oceaniczne.”

Leszek Ćmok, członek Klubu Jachtowego Cierlicko Polonia: „Bardzo nas interesuje spotkanie na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych w Karibiku, które odbędzie się w 2024 r. Będzie to całoświatowe spotkanie polonijnych żeglarzy, no i chcielibyśmy wziąć udział w tej akcji.“

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy