Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Eko magazín: Nové měření znečišťujících látek v ovzduší

  • Celý MS kraj,

Vysoká škola báňská s polským institutem meteorologie a bezpečnostně technologickým klastrem se budou společně podílet na novém výzkumu čistoty ovzduší. Měření by mělo prokázat, kolik prachových částic putuje z české strany do Polska a naopak.

Vysoká věž bývalého dolu František v Horní Suché poslouží vědeckým experimentům v rámci česko-polského projektu AIR Border. Na střeše ve výšce 80ti metrů bude umístěna sonda na měření množství prachových částic. Pod věží se pak budou hodnoty nabírat ve speciálním voze. Věž vědci vybrali i proto, že je umístěna v centru regionálního znečištění na české straně.

”Tady, na té naší straně, když se podíváte na kteroukoliv stranu dokola z téhle věže, tak zjistíte, že na každé straně máte nějaký typický zdroj znečištění. A jak se točí vítr, tak bude tady přicházet nějaké to znečištění. Na jedné straně je velká koksovna v Polsku, na druhé straně jsou polské lokální topeniště, na třetí straně jsou Katowice a jejich aglomerace, na další straně je třinecká aglomerace, na další ArcelorMittal a tak dále,” dodává Petr Jančík, hlavní řešitel projektu, VŠB - Technická univerzita Ostrava.

Zachycené částice budou vědci porovnávat. Měřící sonda, která je umístěna na věži odfiltruje lokální prach, například z aut anebo polí. To napomůže zkoumání nejvýznamnějších zdrojů znečištění z celého regionu.

”Ty vzorky, které budeme analyzovat z osmi směrů se budou zkoumat speciální metodou, která se moc nepoužívá - neutronovou aktivační analýzou. Výhoda analýz je, že z jednoho vzorku dokážeme analyzovat desítky prvků,” dodává Jančík.

Znečištění ovzduší bude zároveň stabilně zachycovat monitorovací vůz, který bude stát pod věží. Speciální zařízení, umístěné ve voze, prachoměr fidas dokáže nejen změřit prachové částice, ale umí rozlišit i jejich velikost.

Ten projekt se zabývá původem vzniku prachových částic, tak je strašně důležité pochopit jak jsou částice velké, protože podle toho se dá zpět přiřadit, komu patří, kde vznikly, za jakého procesu vznikly, za jaké teploty nebo z jakého materiálu,” říká Jiří Bílek, projektový manažer, Bezpečnostně technologický klastr.

Poláci mají svou stanici v Ratiboři a v rámci tohoto projektu ji doplní dalšími přístroji a zařízeními.

“My, na naší polské straně, budeme měřit ovzduší na meteorologické stanici v Ratiboři. Budeme zkoumat podíl meteorologických podmínek ve výšce kolem 1000 metrů. Budeme zjisťovat jak proudí větry a jaké jsou tepelné podmínky, protože víme, že o čistotě ovzduší rozhodují až ze 70% meteorologické podmínky,” říká polský meteorolog.

Měření doplní vzducholoď, která bude lítat mezi oběma stanicemi ve výšce 1200 metrů a zachytí tak jednotlivé proudy znečištění. Dokreslí celkový obrázek přechodu znečistění z Polska do Česka a naopak. ”Výstupem projektu by mělo být především identifikace původu znečištění, a to jak toho, co přichází z Polska, tak i toho, co odchází z Čech do Polska. To pak bude reprezentováno šipkou, která bude vyčíslenou hodnotou toho, kolik toho znečištění v danou chvíli je,”komentuje Irena Pavlíková, technická manažerka VŠB-TU Ostrava.

”My tento projekt velmi pozorně sledujeme a budeme hlavně zvědaví na výsledky, od kterých si slibujeme to, že by mohly být dalším střípkem do mozaiky poznání o tom, jaké jsou konkrétní vazby meteorologickými podmínkami a kvalitou ovzduší,” dodává Blanka Krejčí Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, oddělení ochrany čistoty ovzduší. Celý projekt potrvá tři roky. Měření bude nepřetržitě probíhat 12 měsíců. Jednotlivé výstupy budou zaznamenány formou interaktivní mapy na webu projektu a pro uživatele chytrých telefonů ve formě aplikace. Výsledky výzkumu by měly být známy v roce 2020. 

Nahlásit chybu
VaKo stavební s.r.o., Ostrava a okolí
Ostrava
od 38 000 do 47 000 Kč/měsíc

Detail

Kohimex, spol. s r.o. - pracoviště Píšť
Píšť
od 30 000 do 40 000 Kč/měsíc

Detail

Řeznictví H+H, s.r.o. - pracoviště Frýdlant nad Ostravicí, Spořitelní ulice
Frýdlant nad Ostravicí
od 21 000 do 23 000 Kč/měsíc

Detail