Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Obyvatelé Brantic jsou pro přehradu Nové Heřminovy

V Branticích mají jasno. Přehrada v Nových Heřminovech je jedno velké plus pro všechny. A volají po tom, aby byla postavena co nejdříve.

Povodí Odry se sešlo s obyvateli Brantic na Krnovsku. V tamním kulturním domě je seznámilo s protipovodňovými opatřeními na horní Opavě, která se dotknou měst a obcí od Nových Heřminov až po Opavu.

“Co se týče ochrany obce Brantice, tak velice důležitým prvkem je přehrada Nové Heřminovy, která ten povodňový průtok stoletý sníží na polovinu a v kombinaci s hrázemi potom vlastně budou vyloučeny domy, které jsou dneska ohroženy povodní,” uvádí Jiří Pagáč, generální ředitel Povodí Odry, s. p.

Zatímco lidé, co povodně zažili, přehradu vítají, obec Nové Heřminovy volá po šetrnějším řešení a brání se jí zuby nehty.

“Chtěl bych vzkázat panu starostovi z Nových Heřminov, aby bydlel tady v Branticích a když přijdou větší deště, aby viděl, jak ti lidi jsou ve strachu. Ta přehrada, to není jenom zabránit proti povodním, ale mají být velké sucha a ta přehrada při tom minimu bude mít pro tu obec a další okolí dostatek vody,” říká Vladimír Dofek, starosta Brantic

Kdyby bylo nejhůř, v přehradě bude v případě sucha připraveno na 3 miliony kubíků vody, která se bude podle potřeby upouštět. A jaká protipovodňová opatření se chystají přímo v Branticích?

“Dojde ke zkapacitnění koryta, případně jeho prohloubení, ves v centru obce k demolici nebo odstranění pevného stupně a co se týče těch části mimo intraglán obce, tak budou postaveny odsazené hráze,” vysvětluje Jiří Pagáč, generální ředitel Povodí Odry, s. p.

V dosahu stoleté vody žije na řece Opavě pod připravovanou přehradou v Nových Heřminovech 16 000 obyvatel. 6000 z nich je při větší povodni přímo ohroženo na životě.

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy