Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

EKO MAGAZÍN: Obce budou třídit bioodpad od roku 2019 celoročně

  • Celý MS kraj,

Od roku 2024 vstoupí v platnost zákaz ukládání směsného komunálního odpadu na skládky. Změny se dotknou občanů, firem i obcí. Nastává otázka jak se se změnou vypořádat. Tomuto širokému tématu se věnovali odborníci na konferenci Odpady 21, která proběhla počátkem května v Ostravě.

Využití vytříděných odpadů k výrobě tepla a elektřiny pro regiony, se zdá být logické a efektivní. Města Havířov a Karviná loni podepsala memorandum s Veolií, která vyrábí energie a zabývá se i nakládáním s odpady. Pro ekologické zpracování směsného komunálního odpadu se na Karvinsku vybuduje třídící zařízení a tamní teplárna bude mít novou technologii za stovky milionů korun.

“Pokud se nespojíme s nějakou větší společností, která umí využít energeticky komunální odpad, tak by to pro nás mělo velice vyšší finanční zatížení pro rozpočet města”, říká Jana Feberová (ČSSD), primátorka města Havířova. “Určitě to není spalovna, určitě to není klasická třídička. Je to zařízení, do kterého se budou vozit vozy s komunálním odpadem a tam se s tím odpadem bude pracovat. Vytřídí se z toho vše, co se dá nějakým způsobem upotřebit”, dodává Ludvík Martinek, ředitel Technických služeb Havířov.

V současné době se ukládá na skládky zhruba 50% odpadu, zbytek se zpracuje. Po roce 2024 už bude platit nová vyhláška a skládkovat bude možné jen 30 % odpadu. Také proto se hledají způsoby jak s nimi více a efektivněji nakládat.

“Před námi stojí obrovský úkol v nejbližších letech, abychom ten poměr skládkování a energetické využití radikálně změnili,” říká Radúz Mácha, ředitel Sdružení pro rozvoj MS kraje. Přestože jsou změny v nakládání s odpadem spojeny s rokem 2024, začínají někteří odborníci pochybovat o tom, zda se všechna města a obce stačí na změny připravit. 

“Je otázkou, zda ministerstvo a Parlament ČR neposune ten termín zákazu skládkování z roku 2024 někam, což by byla strašná chyba a bohužel je to syndrom české legislativy. Na konferenci zazněl zajímavý názor, že ten posun by byl možný tam, kde se na nějaké prokazatelné řešení připravují, ale nestihnou to do roku 2024, třeba do roku 2026 pro MSK, který předloží jasný systém řešení,” reaguje na hranici roku 2024 Pavel Bartoš, prezident Sdružení pro rozvoj MS kraje.

MS kraj mapuje od loňského roku možnosti řešení nakládání s odpadem. Expertní skupina má za úkol vytvořit zadávací podmínky pro výběrové řízení na prováděcí studii pro odpadové hospodářství.

“Tato expertní skupina je napříč celým spektrem, jsou tam odborníci, kteří mají co o činění s odpadovým hospodářstvím. V lednu letošního roku byla vysoutěžena firma, která zpracovává prováděcí studii, která bude hotová v roce 2018. Měla by to být taková kuchařka pro obce a města, aby viděly jak s odpademnakládat tak, aby to bylo ekonomicky vhodné,” okomentovala aktivitu MS kraje Jarmila Uvírová (ANO), náměstkyně hejtmana MS kraje.

Skládkování je v České republice v současné době nejlevnějším způsobem, jak se komunálního odpadu zbavit. Překladatelem zákona o skládkování je Ministerstvo životního prostředí. Legislativu, která od roku 2024 bude zakazovat ukládání směsného odpadu na skládky, nově doplní ministerstvo o zvýšení poplatků za skládkování komunálního odpadu.

“Mnisterstvo životního prostředí bude v letošním roce předkládat návrh nového zákona o odpadech. V současné době budeme muset implementovat nové záležitosti vyplývající z evropské legislativy, protože na evropské úrovni došlo ke změnám, které se musí promítnout do nového zákona o odpadech,” dodal Jan Maršák, Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí.

Novinkou bude například povinnost obcí třídit biologicky rozložitelný odpad po celý rok, a to už s platností od 1. ledna 2019. V současné době obce umožňují občanům třídit bio odpad pouze od dubna do října. Další novinky chystá v třídění odpadů Evropská unie, která v minulém měsíci schválila nové směrnice nakládání s odpadem.

“Tahle legislativa nám může pomoci v tom, že začne platit, jestli se to Čechům bude líbit nebo ne. Ministerstvo tak už bude muset připravit novou evropskou moderní technologii a projde poslaneckou sněmovnou,” říká s nadějí europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM).

Evropský parlament projednává od ledna novou strategii proti plastům. Ještě v tomto funkčním období by měla být schválena. “Mají být zavedené sankce, dokonce daně za to, že státy nevytřídí dostatečně. To jsou ale ještě otázky k velké debatě,” dodává europoslankyně Konečná. Evropská komise se chystá úplně zakázat používání plastového nádobí. Vyrábět se zřejmě nepřestane, ale jeho cena bude vysoká, aby se vyplatilo hledat náhradní řešení. Platnost zákazu používání plastových kelímků a nádobí se očekává nejpozději v roce 2021. 

Nahlásit chybu

Nejčtenější zprávy