Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Ulicemi v ČR putují tříkráloví koledníci

Do ulic v celém Česku vyrazili tříkráloví koledníci. V převlecích Kašpara, Melichara a Baltazara budou koledovat a vybírat finanční dary až do 14.ledna. Jen v Moravskoslezském kraji přináší požehnání do domů a bytů asi 3 tisíce kolednických skupinek.

Charita ani letos nezapomíná na potřebné. Do ulic tak opět vyslala koledníky, kteří vybírají příspěvky od lidí v rámci tradiční Tříkrálové sbírky. Každým rokem jde o zhruba 50 tisíc dobrovolníků, kterým se například loni podařilo vykoledovat více než 110 milionů korun. V MS kraji to bylo okolo 17 milionů.

“My budeme moc vděčni. pokud lidé otevřou nejen své domovy, ale i svá srdce a pokud nám pomůžou pomáhat potřebným. Moc si vážíme spolupráce všech lidí dobré vůle, vážíme si spolupráce městských obvodů, statutárního města  Ostravy, ale samozřejmě i kraje, státu a myslím si, že pokud budeme spolupracovat, tak se dokážou opravdu skvělé věci pro potřebné lidi, kteří si sami nemůžou pomoci,” říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

“Prostřednictvím těch vykoledovaných peněz pomůžeme lidem, kteří se nacházejí v nějaké nelehké situaci, jsou v nouzi, na nákup kompenzačních pomůcek, tím pomůžeme lidem, kteří mají nějaké zdravotní nebo tělesné potíže, na provoz středisek,” uvádí Monika Dudová, ředitelka Charity Krnov

V celém MS kraji bude z tříkrálové sbírky podpořeno 75 vybraných projektů. Například v Ostravě poputují vybrané peníze mimo jiné na Mobilní hospic svatého Kryštofa, který pomáhá lidem v terminálním stadiu života

“Dále na Kamenný hospic sv. Lukáše a dále na aktivity které realizuje Charita sv. Alexandra, což jsou chráněné dílny. Zde bychom rádi z prostředků zrealizovali výměnu topného systému a další dvě aktivity jsou zaměřené na pomoc lidem ohroženým sociální vyloučením. Jedná se o startovací byty,” dodává Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava

Koledování v Česku doprovází i spousta akcí jako průvody, mše, koncerty, nebo soutěže.
SHF: Velkolepá komorní hra

Zítra
Celý MS kraj, Zámek, kaple Nalezení sv. Kříže, Nová Horka u Studénky

Bylinky pro děti / přednáška Milady Gilgové

29.09. 17:00
Celý MS kraj, Městská knihovna Bílovec

PLNOU PAROU VPŘED! – 130 let železniční trati Studénka - Bílovec

03.10. 10:00
Celý MS kraj, prostranství mezi Domem dětí a mládeže Bílovec a ZŠ Komenského, Bílovec

FIRENZE CZ spol. s r.o. - Písnice

od 17 800 Kč/měsíc

Detail

Topení Dvořák s.r.o.

od 30 000 Kč/měsíc

Detail

Bartoň a Partner s.r.o. - Cejl 42

od 10 950 Kč/měsíc

Detail

Nejčtenější zprávy

PR články

Více PR článků