Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Báňští záchranáři ráno zasahovali na šachtě po důlním otřesu

Ve čtvrtek o půl sedmé ráno se trasou z Ostravy přes Havířov do Stonavy prohnala kolona houkajících vozů Hlavní báňské záchranné služby (HBZS). Záchranáři spěchali na šachtu, kde se projevil důlní otřes.

Otřesy byly ráno dva. První se projevil chvíli před půl šestou, druhý potom v 6. hodin. Podle prvotních informací by epicentrum záchvěvu mělo být v dobývací lokalitě Dolu ČSM. 

Společnost OKD dosud neinformovala o tom, že by měl otřes nějaký dopad na těžbu v podzemí, nebo jestli byl některý z havířů zraněn. S největší pravděpodobností se jednalo o tzv. preventivní výjezd poté, co po otřesu spustila poplach otřesová čidla. 

Lidé na Karvinsku zažili mimořádně silný otřes

Důlní otřesy způsobuje těžba - všechny

Důlní otřesy vznikají prudkým uvolněním nahromaděného pnutí v hornině nad důlním dílem. Buď toto napětí cíleně uvolní střelmistr odpálením nálože, nebo k němu dojde samovolně vlivem těžby černého uhlí. 

Podívejte se na reportáž o konci těžby v Dole Lazy v Orlové

Seismické jevy v hlubinných dolech vznikaly, vznikají a nadále budou vznikat v důsledku uvolňování energie nakumulované v masivu v souvislosti s přeskupováním napětí, ke kterému dochází při realizaci hornické činnosti. Seismické jevy doprovázejí hornictví od jeho počátků s ohledem na značný vertikální i horizontální rozsah vydobytých partií vytvořených hornickou činností za více než stoleté období a nadále vytvářených ve stále aktivní karvinské části revíru.

Dojde-li při geomechanickém jevu k náhlému vysunutí nebo vyvržení hornin s následkem deformace důlního díla, je označen za otřes. Otřesy se vyskytují především ve slojích sedlových vrstev karvinského souvrství dobývaných ve značných hloubkách a jsou způsobeny postupným hromaděním napětí v nadložních pevných horninách a jeho náhlým uvolněním.

Vznik otřesu nelze jednoznačně předpovědět, ani není možné, se stoprocentní účinností jeho vzniku předejít. Prováděnou prevencí je však možné výrazně omezit jeho následky. S využitím prostředků protiotřesové prevence firma omezuje hromadění napětí ve sloji nebo v nadloží, postupně uvolňuje již nahromaděné napětí, případně se snaží o vyvolání otřesu v době, kdy na pracovišti a v jeho blízkosti nejsou lidé. K těmto účelům slouží zavlažování slojí a okolních hornin, odlehčovací vrty, odlehčovací trhací práce ve sloji a bezvýlomová trhací práce velkého rozsahu v nadložních horninách. Současně je také zvyšována bezpečnost zaměstnanců používáním moderní, vysoce únosné mechanizované výztuže v porubech.

Podívejte se na video, jak to vypadá v Dole ČSM ve Stonavě

Snímek: Graf Geofyzikální ústav Akademie věd ČR

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy