Mimořádná zpráva:
Načítám...
  • Načítám...
>

Soud zrušil rozhodnutí rektora OU o odvolání docenta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty

Krajský soud v Ostravě dnes v poledních hodinách zrušil rozhodnutí rektora Ostravské univerzity o odvolání docenta Martínka z funkce děkana Lékařské fakulty. Z hlediska faktického nemá toto rozhodnutí soudu na aktuální působení docenta Martínka na Lékařské fakultě žádný vliv, protože do funkce děkana již byl vrácen tzv. předběžným opatřením Krajského soudu v Ostravě v únoru tohoto roku.

Jan Lata, rektor Ostravské univerzity: „Dnešní rozhodnutí soudu mě velmi překvapilo. Z ústního odůvodnění rozsudku nebylo zcela jasné, v čem soud spatřoval nedostatky v mém rozhodnutí. Proto se konkrétněji vyjádříme až po obdržení písemného vyhotovení rozsudku. Bez ohledu na výsledek dnešního soudního jednání považuji v tuto chvíli za zcela zásadní pro Ostravskou univerzitu a Lékařskou fakultu získání akreditace Všeobecného lékařství. Dle mého názoru by k tomu velmi přispělo, kdyby se na ní již podílelo jiné vedení Lékařské fakulty. K tomu se začíná přiklánět i samotný Akademický senát Lékařské fakulty, který již v červnu vyzval k vypsání nových voleb děkana."

Docent Martínek byl odvolán rektorem z funkce děkana v prosinci minulého roku po souhlasu Akademického senátu Ostravské univerzity. Rektor toto odvolání odůvodnil tím, že docent Martínek ve funkci děkana porušoval zákon, když přijímal také uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Dále odvolání odůvodnil manažerským selháním při obnovení akreditace Všeobecného lékařství, nejdůležitějšího studijního programu Lékařské fakulty. 

Nahlásit chybu

K tématu


Nejčtenější zprávy